seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Divendres, 14 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/62/2014, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, i s'obre convocatòria per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2014.

DOGC Núm. 6582 - 14.3.2014