seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bases que han de regir la concessió d'ajuts individuals de desplaçament, AID, per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dijous, 08 Gener 2015

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 19 de desembre de 2014, ha aprovat inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014-2015, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny.

Inserció   2014-13555
Remitent   CONSELL COMARCAL BAIX EBRE, EL
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
Tema   ORDENANçA/REGLAMENT CIRCULACIó VEHICLES I PERSONES. GUALS. SEGURETAT VIàRIA.
Resum   Bases que han de regir la concessió d'ajuts individuals de desplaçament, AID, per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2014/2015. Text. Aprovació inicial.
Expedient    
Data Publicació   30/12/2014
BOP T   297