seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

SUBVENCIÓ PAM 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 17 Novembre 2017

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

  

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 245.208,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 95.570,62€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

 Diputació Tarragona PAM

Programa d'inversions un import de 149.637,38€

 - Pavimentació del tram de camí de Pandorga.

  Pressupost 51.828,86 amb una subvenció de 46.645,97

- Construcció del Rocòdrom

Pressupost 29.995,90 amb una subvenció de 26.996,31€

- Reforma de la Plaça Pare Cirera en Raval de Cristo

Pressupost 84.439,00 amb una subvenció de 75.995,10€

Mes informació del projecte i de l'obra  a juny 2018 

 Tots aquests obres s'iniciaran a partir de l'any 2018.

 En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

 

Roquetes, novembre de 2017