seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvencions concedides a l'ajuntament

Pavimentació del carrer Sant Isidre i aparcament zona poliesportiva

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 09 Juliol 2019

Pavimentació  del carrer Sant Isidre  i aparcament zona Poliesportiva.

Es una obra subvenciona pel  pel Pla d'Acció Municipal del 2017.

L'objecte de l'obra es millorar la pavimentació de fa més de 30 anys del carrer Sant Isidre  i de la zona d'aprcament al poliesportiu  amb aglomerat asfàltic en calent.

 Aprovat en Junta de Govern Local  de 21 de maig de 2019.

Pressupost de l'obra: 12.446,21€

Subvenció PAM 2017 95% : 11.823,89€

Projecte

Logo DIPUTACIO

SUBVENCIÓ PEXI 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 03 Juny 2019

SUBVENCIÓ PEXI 2018

 

Dins del programa específic d'obres  per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable  PEXI 2018, la Diputació de Tarragona ens ha subvenciónat l'obra:

Projecte de  millora de la EDAR de la  Urbanització Pilans.

Pressupost de l'obra     68.909,84€

Subvenció Diputació     59.195,00€

PEXI DIPUTACIO

Pavimentació d'un tram del camí del Racó d'Omedo

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 13 Desembre 2018

PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RACÓ D'OMEDO

Obra subvencionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre  dins del programa   que destina a cada ens local per a l'execució de les actuacions en matèria de millora i arranjament de camins municipals per l'any 2018.

Pressupost de l'obra: 23.445,19€

Subvenció atorgada: 18.584,59€

Empresa adjudicatària de les obres: AUXILIAR DE  FIRMES Y CARRETERAS SA

Import adjudicació: 22.385,36€

Projecte

 

consellPEXI DIPUTACIO

TRES NOUS CONTRACTES DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES JOVES BENEFICÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 22 Novembre 2018

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import de 33.000,00 euros, per a la realització de tres contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Dos de les persones contractades treballaran com a dinamitzadores infanto-juvenils a la Biblioteca Mercè Lleixa.

L'altra persona contractada realitzarà els treballs de recollida de dades i redacció del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Els contractes s'han efectuat d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

soc 2l  MEYSS color

idbh logotip Iniciativaocupaciojuvenil

SUBVENCIÓ PAM 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 22 Octubre 2018

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

 La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018  ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1ª selecció) , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 169.731,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 35.469,13€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

Programa d'inversions

Obra. Pavimentació de la Zona del Passeig del Canal-Ramon Bosch

Pressupost elegible            157.955,15€

PLA COL

Import concedit                 134.261,87€

Aquesta obra s'iniciarà dins de l'any 2019.

Roquetes, octubre de 2018

 

 S'ha modificat el projecte i queda de la manera següent:

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

S'iniciarà  dins del 2019.

Roquetes, juliol de 2019