seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció concedida a l'Ajuntament de Roquetes per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica derivada de la Covid-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 20 Novembre 2020

La Diputació de Tarragona, a l'empara de la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 7 d’agost de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 17 de novembre de 2020, un ajut per import de 39.752,29 euros per desenvolupar activitats de reactivació econòmica i/o ocupacionals derivades de la Covid-19.

Logo DIPUTACIO

Subvenció concedida a l'Ajuntament de Roquetes per a l'adequació de la zona de lleure de Cova Avellanes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 04 Novembre 2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 20 de juliol de 2020, un ajut per import de 11.197,09 euros. Aquest suposa una aportació del 90% al pressupost presentat.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 4.814,74 euros.

L'aportació financera del Departament de Territori i Sostenibilitat, en un percentatge del 57%, és de 6.382,35 euros.

El projecte d'obra "Adequació de la zona de lleure de Cova Avellanes" té un pressupost total de 12.441,21 euros.

L'àrea de lleure de Cova Avellanes" presenta en l'actualitat un aspecte degradat i amb infraestructures fora d'ús.

L'objectiu general del projecte és contribuir a la integració de les estructures existents a l'àrea, extreure les estructures obsoletes i millorar la informació de la zona.

Entre els objectius específics es proposa:

- augmentar el nombre de refugis disponibles per a ratpents, mitjançant l'adequació com a refugi de l'antic cremador de deixalles.

- conservar i mantenir l'espai, i l'adequació de l'ús public, mitjançant la retirada de l'estructura dels antics serveis i l'adequació de la zona d'aparcament,

- informar dels valors naturals de l'espai i sensibilitzar envers els ratpenats, mitjançant cartells informatius.

territori h3     FEADR amblema

Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals i formigonat de rampes.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 29 Setembre 2020

Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals .Formigonat de rampes.

Obra subvenciona pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona  2019.

L'objecte del projecte consisteix en la pavimentació mitjançant formigó d'uns trams de camins, principalment costes o encreuament de camins amb barrancs, a fi i efecte de protegir-los de les avingudes d'aigua de pluja. D'aquesta manera s'aconsegueix l'evacuació de les aigües cap a el desguàs natural mes proper.

Presssupost de l'obra  143.808,15€ 

Subvenció concedida pel PAM 2019 -   112.876,00€

Projecte

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019 (Annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 01 Juny 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, annex 5, infraestructures en la prevenció d'incendis foretals ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 12 de març de 2020, un ajut per import de 14.645,80 euros per a treballs de construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 6.297,69 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 8.348,11 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 14.645,80 euros i els treballs a realitzar consistiran en el formigonat d'un tram de 135 ml de pista forestal.

agricultura h3     FEADR amblema

Pavimentació del carrer Sant Isidre i aparcament zona poliesportiva

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 09 Juliol 2019

Pavimentació  del carrer Sant Isidre  i aparcament zona Poliesportiva.

Es una obra subvenciona pel  pel Pla d'Acció Municipal del 2017.

L'objecte de l'obra es millorar la pavimentació de fa més de 30 anys del carrer Sant Isidre  i de la zona d'aprcament al poliesportiu  amb aglomerat asfàltic en calent.

 Aprovat en Junta de Govern Local  de 21 de maig de 2019.

Pressupost de l'obra: 12.446,21€

Subvenció PAM 2017 95% : 11.823,89€

Projecte

Logo DIPUTACIO