seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (ANNEX 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 11 de juny de 2018, un ajut per import de 24.975,00 euros per al projecte "actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 10.739.25 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 14.235,75 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 27.609,87 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de densitat elevada de la massa forestal i l'estessada del sotabosc als cantó A2, A3 i A4, paratge de Cova Avellanes.

agricultura h3     FEADR amblema