Subvenció concedida a l'Ajuntament de Roquetes per a l'adequació de la zona de lleure de Cova Avellanes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimecres, 04 Novembre 2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 20 de juliol de 2020, un ajut per import de 11.197,09 euros. Aquest suposa una aportació del 90% al pressupost presentat.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 4.814,74 euros.

L'aportació financera del Departament de Territori i Sostenibilitat, en un percentatge del 57%, és de 6.382,35 euros.

El projecte d'obra "Adequació de la zona de lleure de Cova Avellanes" té un pressupost total de 12.441,21 euros.

L'àrea de lleure de Cova Avellanes" presenta en l'actualitat un aspecte degradat i amb infraestructures fora d'ús.

L'objectiu general del projecte és contribuir a la integració de les estructures existents a l'àrea, extreure les estructures obsoletes i millorar la informació de la zona.

Entre els objectius específics es proposa:

- augmentar el nombre de refugis disponibles per a ratpents, mitjançant l'adequació com a refugi de l'antic cremador de deixalles.

- conservar i mantenir l'espai, i l'adequació de l'ús public, mitjançant la retirada de l'estructura dels antics serveis i l'adequació de la zona d'aparcament,

- informar dels valors naturals de l'espai i sensibilitzar envers els ratpenats, mitjançant cartells informatius.

territori h3     FEADR amblema