seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, anualitat 2012, per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 27/07/2012, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2012, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a la Climatització a l’antiga Casa Consistorial una subvenció de 6,230,72€.