seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici.

Pressupost de l'obra: 18.946,64€ (15.658,38€ més 3.288,26€)

Aprovat per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memòria