seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Projecte de pavimentació d'un tram del cami de Garroferets i Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Projecte de pavimentació d'un tram del camí de Garroferets-Pandorga. 

Pressupost de l'obra  70.230,48 (58041,72 més 12.188,76€).

Projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

S'exposa al public pel termini d'un mes  a partir de la data de l'anunci al BOP, a efectes de que es puguin presentar al.legacions o reclamacions.

Memòria