seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció PAM 2012

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Divendres, 09 Novembre 2012

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció en el marc del programa del Pla d’Acció Municipal 2012 de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Roquetes ha rebut una subvenció de 77.725,62 € pel finançament de part de l’enllumenat públic d’edificis, equipaments municipals, material d’oficina i assegurances. La subvenció, que va ser aprovada el passat 18 de setembre de 2012, és concedida per part de la Diputació de Tarragona en el marc del projecte del Pla d’Acció Municipal (PAM).

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d’obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduint també noves línies d’ajuts destinades a satisfer les creixents necessitats de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, i també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM es fa de manera separada únicament per a l’any 2012, per a poder planificar les anualitats següents conjuntament amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, que es formularà a partir de l’any 2013 (programes quadriennals).

Departament de secretaria
Ajuntament de Roquetes