seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Notícies sobre Secretaria

Jutge de pau substitut - Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimarts, 30 Mai 2017

Escut Colors1cmDonant compliment a l'acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 4 d'abril de 2017, l'Ajuntament de Roquetes inicia expedient per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut de Roquetes.

Els interessats que reuneixin les condicions exigides, poden presentar sol·licitud a l'Ajuntament de Roquetes fins al dia 20 de juny de 2017.

- Publicació al BOPT

- Model instància

Convocatòria plaça caporal Policia Local

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimarts, 28 Febrer 2017

Escut Colors1cmL'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició promoció interna, una plaça de caporal de la Policia Local de Roquetes

Bases definitives

Publicació al BOPT i DOGC

Model instància.

Termini per presentar instàncies: de l'1 al 20 de març ambdós inclosos.

Llista provisional d'admesos i exclosos i data aproximada d'examen. Resolució alcaldia número 224/2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos i data final d'examen. Resolució alcaldia núm. 250/2017

Resolució alcaldia núm. 289/2017 modificació data examen. Data final: dimecres, 31/05/2017.

Anunci resultats exercici 1r i 2n

Anunci resultats exercici 3r i valoració de mèrits (puntuació final)