seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Convocatòria plaça agent interí de la Policia Local i borsa de reposició

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Divendres, 18 Novembre 2016

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, una plaça d'agent interí de la Policia Local de Roquetes per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de la comissió de serveis del seu titular i per a la creació d'una borsa de reposició.

Publicació íntegra de les bases al BOPT

Publicació al DOGC

Model instància.

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultats primer exercici. Aptitud física

Resultats tercer exercici. Cultura General

Resultats quart exercici. Prova pràctica

Resultats finals

Convocatòria plaça de sergent de la Policia Local de Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Divendres, 11 Novembre 2016

Escut Colors1cmL'Ajuntament de Roquetes convoca concurs oposició promoció interna per cobrir una plaça de sergent de la Policia Local de Roquetes

Qualificació final del procés selectiu realitzat avui 19 de gener de 2017.

 ----------------------------------

Publicació al BOPT

Publicació al DOGC

Bases del concurs oposició

Model instància

Termini per presentar instàncies: comença el dissabte 12 de novembre fins l'1 de desembre, ambdós inclosos.

Publicació BOPT i DOGC esmena bases

Termi per presentar Projecte de Gestió: fins l'11/01/2017 inclòs.

Llista d'amesos i exclosos 

Data d'examen: 19/01/2017