seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Convocatòria dues places administratiu

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dilluns, 08 abril 2019

Escut Colors2cm

L'Ajuntament de Roquetes convocat dues places d'administratius, personal funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició torn lliure, Grup C, Subgrup C1.

Bases - convocatòria i publicació al BOP

Publicació al DOGC

Model instància

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 d'abril al 8 de maig (ambdós inclosos)

 LLista admesos i exclosos, membres Tribunal i data examen

Convocatòria una plaça conserge ajuntament

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dilluns, 08 abril 2019

Escut Colors2cm

L'Ajuntament de Roquetes convoca una plaça de conserge Ajuntament, personal laboral temporal, contracte interinitat, Grup AP, Nivell 12

Bases - convocatòria i publicació al BOP

Publicació al DOGC

Model instància

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de maig a l'11 de juny  (ambdós inclosos)