Comissió de coordinació

Categoria principal o arrel: Àltres òrgans municipals Categoria: Comissió de cooordinació Publicat el Dijous, 15 Mai 2014

En virtut de la potestat d’autoorganització dels municipis establerta a l’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, l’Ajuntament de Roquetes va aprovar el seu Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 4, de data set de gener de 2004, el qual preveu a l’art. 39 la creació de la Comissió de Coordinació.En virtut de la potestat d’autoorganització dels municipis establerta a l’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, l’Ajuntament de Roquetes va aprovar el seu Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 4, de data set de gener de 2004, el qual preveu a l’art. 39 la creació de la Comissió de Coordinació.

Aquest òrgan col.legiat, estarà integrat pels regidors que ostentin delegacions i les seves funcions seran les establertes al Reglament Orgànic Municipal, i en especial les d’informació i coordinació de les diferents àrees en que es compon el govern municipal.

En tot el referent al règim d’organització i funcionament que no estigui contemplat en el Reglament Orgànic Municipal, regirà la normativa de règim local vigent.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següent:

PRIMER.- Crear la Comissió de Coordinació de l’Ajuntament de Roquetes, la composició de la qual és la següent:

 

PRESIDENT:

 Paco Gas

Il·lm. Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
ERC-AM

Afers interns, Recursos humans i Seguretat ciutadana

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

VOCALS:

Tere Moreso 

Sra. M. Teresa Moreso Gisbertsegona tinenta d'alcalde
ERC-AM

Hisenda i Dinamització Econòmica

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Ivan Garcia

Sr. Ivan Garcia Maigiregidor
ERC-AM

Obres Públiques, Serveis i Béns

Turisme, Esports i Gestió Ambiental

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Cinta Garcia

Sra. Cinta Garcia Vilanova, tercera tinenta d'alcalde
ERC-AM

Qualitat de Vida, Política de dones i Joventut

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Sisco Olle

Sr. Francesc Ollé Garciaprimer tinent d’alcalde 
ERC-AM

Educació, Cultura i Festes

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Nuria Altadill

Sra. Núria Altadill Zaragozaquarta tinenta d'alcalde
ERC-AM

Urbanisme, Llicències d'activitat i contractes

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Secretaria: Sra. Susanna Rossell Subirats. 

 

SEGON.- El seu funcionament, competències, i periodicitat de sessions serà l’establert als arts. 39, 40 i 41 del Reglament Orgànic Municipal.