Comissió de coordinació

Categoria principal o arrel: Àltres òrgans municipals Categoria: Comissió de cooordinació Publicat el Dijous, 15 Mai 2014

En virtut de la potestat d'autoorganització dels municipis establerta a l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, l'Ajuntament de Roquetes va aprovar el seu Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 4, de data 7 de gener de 2004, el qual preveu a l'article 39 la creació de la Comissió de Coordinació.

Aquest òrgan col·legiat, estarà integrat pels regidors que ostentin delegacions i les seves funcions seran les establertes al Reglament Orgànic Municipal, i en especial les d'informació i coordinació de les diferents àrees en què es composa el govern municipal.

En tot el referent al règim d'organització i funcionament que no estigui contemplat en el Reglament Orgànic Municipal, regirà la normativa de règim local vigent.

Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament de Roquetes en la sessió extraordinària realitzada en data 30 de juny de 2015, va aprovar:

Primer.- Crear la Comissió de Coordinació de l'Ajuntament de Roquetes, la composició de la qual és la següent:

 

PRESIDENT:

 Paco Gas

Il·lm. Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president 
ERC-AM 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient. 
Àrea d'Àfers Interns, Gestió de Persones i Seguretat Ciutadana. 

VOCALS:

Sisco Olle  Sr. Francesc Ollé Garciaprimer tinent d’alcalde
ERC-AM 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut
 Josep Codorniu

Sr. Josep Codorniu Suñersegon tinent d’alcalde
CiU 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Àrea de Dinamització econòmica, llicències d'activitat i Esports

 Tere Moreso Sra. M. Teresa Moreso Gisberttercera tinenta d'alcalde 
ERC-AM 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  
Àrea d'Hisenda
 Joan Salvatella

Sr. Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
CiU
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de Turisme i Festes

Maribel Belmonte

Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez, regidora 
ERC-AM 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de Qualitat de Vida

Jordi Baucells

Sr. Jordi Baucells Lluís, regidor 
ERC-AM 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de la Societat del coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació

Paco Cabanes

Sr. Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea d'Obres públiques, Serveis i Béns.

 

Segon.- El seu funcionament, competències, i periodicitat de sessions serà l'establert als articles 39, 40 i 41 del Reglament Orgànic Municipal.