Salutació

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: L'Alcalde Publicat el Dilluns, 13 Octubre 2014

2

Iniciem una nova legislatura amb la confiança dipositada en què el nou context polític i econòmic faci millorar la disponibilitat financera dels nous ajuntaments. La legislatura passada ha estat la pitjor dels últims 20 anys del món municipal. La crisi econòmica i la intervenció del govern de l’Estat  sobre els ajuntaments –quan som les institucions que més ha reduït el deute de tot l’Estat-  ha provocat la disminució dels ingressos i la impossibilitat de generar noves alternatives per tal de garantir els serveis bàsics  què els ajuntaments estem obligats a prestar, però també, d’aquells serveis que entenem necessaris per tal de millorar i ampliar aquest suport mínim a la nostra ciutadania, en general, i a tot el teixit associatiu del nostre municipi en particular.

Aquest suport s’ha vist reduït per la crisi econòmica, però sèriament hipotecat per la Llei  de Racionalitat  i Sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL) on,  el govern de l’Estat  pot inhabilitar l’ajuntament o el seu alcalde, per dur a terme determinades polítiques socials, per concedir subvencions o per cedir equipaments a les entitats del propi municipi sense tindre en compte la importància que té una societat cohesionada, dinàmica i plural, i que a través de la diversitat de les activitats que aquestes entitats promouen, no només contribueixen a la cohesió social  -que l’aplicació d’aquesta llei posaria en risc-  sinó què  projecten la ciutat de Roquetes més enllà de les nostres terres.

Però, per a què la gent del municipi poguéssim continuar avançant i millorar les infraestructures existents,  conservar uns serveis públics de qualitat i que l’accés a la sanitat, l’educació i les prestacions socials estiguin garantides per a tothom, cal mantenir aquesta voluntat política i disposar dels recursos econòmics suficients que avui ens priven o retenen. Per tant, per aconseguir-ho Catalunya ha d’esdevenir un nou estat i gestionar tots els impostos que paguem i els recursos que generem i així poder dotar els ajuntaments del finançament adequat per donar resposta a les necessitats de la nostra població.

Aquest és el principal objectiu que hem d’aconseguir en aquesta nova legislatura i serà una reivindicació irrenunciable del nou govern municipal, per tal de poder garantir als i les ciutadanes de Roquetes una major qualitat de vida.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes