Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juliol de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 08 Agost 2018

Ple Ordinari 31 07 18

El dimarts 31 de juliol de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de juliol.
A l’inici del  Ple es va excusar l’absència del portaveu del PSC, Pere Romagosa, per motius de Salut, el regidor d’ERC, Jordi Baucells, per estar de viatge i el portaveu de PxC, Ramon Martí, per motius de col·lapse en el trànsit.

Fes clic per veure el vídeo del Ple. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior

- núm. 5/2018, de data 26 de juny de 2018

APROVAT PER UNANIMITAT

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia, que presenten els grups municipals d'ERC, PDeCAT, PSC, EiPR-E i PxC i regidor no adscrit de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.2. Aprovar, si procedeix, moció per accedir als habitatges, amb preus de lloguer justos i estables, que presenten els grups municipals PSC, EiPR-E de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió de subvencions adreçades al foment i la participació ciutadana en l'activitat social i la millora de la qualitat de vida en el municipi de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió de subvencions adreçades al foment de la participació en activitats al municipi i de projecció i promoció a l'exterior de l'àmbit del medi ambient.

APROVAT PER UNANIMITAT

3.1. Aprovar, si procedeix, moció per l'alliberament immediat dels peatges de l'AP-7 i la revisió de mesures imposades a l'N-340 que presenten els grups municipals d'ERC-AM i PDeCAT de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT

4. Hisenda

4.1. Aprovar, si procedeix, Pla econòmic financer 2018-2019 per assolir el compliment la regla de la despesa.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, PDeCAT.

Vots en contra: EiPR.

Vots d'abstenció: PSC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.

4.2. Aprovar, si procedeix, modificació de crèdits núm. 14/2018, mitjançant suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdit.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit Joaquim Llopis, EiPR.

Vots d'abstenció: PSC.

5. Control dels òrgans de govern

5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 24/2018, de data 19 de juny de 2018

- núm. 25/2018, de data 26 de juny de 2018

- núm. 26/2018, de data 28 de juny de 2018

5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2018 (del número 341/2018 al número 449/2018)

5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 6/2018 (del número 17/2018 al número 18/2018)

6. Mocions de control

7. Precs i preguntes