Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de setembre de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 26 Setembre 2018

Ple Ordinari 25 09 18

El dimarts 25 de setembre de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de setembre. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu del PDeCAT, Josep CodorniuRegidor no adscrit, Joaquim Llopis i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior

- núm. 7/2018, de data 28 d’agost de 2018

2. Hisenda

2.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 16/2018 de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit per incrementar la partida d'inversions en arranjament de camins en 17.000 €, a causa de les pluges de finals del mes d'agost que van obligar a fer actuacions d'urgència en diferents camins del municipi.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.2. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019, previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.Control dels òrgans de govern

3.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 30/2018, de data 21 d’agost de 2018

- núm. 31/2018, de data 28 d’agost de 2018

- núm. 32/2018, de data 31 d’agost de 2018

- núm. 33/2018, de data 4 de setembre de 2018

- núm. 34/2018, de data 13 de setembre de 2018

3.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 8/2018 (del número 518/2018 al número 587/2018)

3.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 8/2018 (del número 21/2018 al número 23/2018)

4. Mocions de control

5. Precs i preguntes