L'Ajuntament de Roquetes baixa els impostos d'Urbà el 8% i un 11% la Rústica. Per sisè any consecutiu no s’augmenta cap impost ni cap taxa.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 17 Octubre 2018

Impostos 2019

L’Ajuntament de Roquetes ha aprovat, amb l’abstenció de tots els grups de l’oposició, les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2019, amb una reducció de l'impost de béns immobles tant d'urbana com de rústica, una rebaixa en la taxa de guarderia rural, i la congelació de la resta de taxes i preus públics i així com el manteniment de les bonificacions existents. La regidora d’Hisenda, Tere Moreso, ha destacat que “des de l'any 2014 i per sisè any consecutiu no s’incrementa cap impost o taxa, i degut a una major previsió d'ingressos derivada del procediment de regularització cadastral, l'equip de govern ha decidit rebaixar el rebut de l'IBI per a l’any 2019. Es rebaixarà un 8% l’IBI d’Urbana i un 11% l’IBI de Rústica”. Segons Moreso “després d'una anàlisi exhaustiva dels comptes públics, i sempre garantint l'estabilitat pressupostària, s'ha determinat, que amb aquesta rebaixa proposada l'Ajuntament deixarà d'ingressar 166.851,20 € pel que fa al padró d'urbana i 33.224,67 del padró de rústica, unes quantitats que avui són assumibles per als comptes públics i que deixarà de pagar la ciutadania de Roquetes”. També es baixa la taxa de guarderia Rural, que estableix el seu cost utilitzant un percentatge sobre el valor cadastral, que passa del 0,220% al 0,142%, el que representa una rebaixa del 35,45%.

Moreso també ha volgut ressaltar que “la nova valoració sobre el cadastre de la rústica imposat per l’Estat espanyol és l’amenaça més gran que té la pagesia de les Terres de l’Ebre. Per això com sabem el paper tan important que representa la pagesia en la nostra ciutat, rebaixem la taxa de la guarderia rural, que conjuntament amb la rebaixa de l'IBI, suposa un ajuda a l'impacte econòmic que ha suposat per a la pagesia l'increment desproporcionat dels valors cadastral del sòl rústic”.

Per al 2019 també es modifica l'ordenança que regula la taxa del cementiri municipal, donat que s’han construït uns columbaris al cementiri municipal. Un equipament que cada vegada té més demanda per disposar d'un lloc on dipositar les cendres dels difunts. Finalment la regidora d’Hisenda ha volgut destacar que “la feina feta aquests darrers anys ha permès, no sense esforç, posar en verd tots els indicadors de la salut financera de l'Ajuntament, i han permès que puguem presentar aquestes ordenances sense cap tipus d'augment i a més oferir aquestes rebaixes en l'IBI i en la taxa de guarderia rural”. En el mateix ple extraordinari també es va aprovar una modificació de crèdit per dotar de consignació a dues partides pressupostàries per fer una inversió en el camp de futbol de terra de la zona esportiva, que consisteix en l'adquisició i posterior instal·lació de gespa artificial, i a la vegada preparar els desguassos corresponents per a la posterior pavimentació del camí del davant de les instal·lacions esportives.