Ple Extraordinari del 25 d’abril de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 28 abril 2016

Ples extraordinari 25 abril 2016El dilluns 25 d'abril de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Extraordinari, on el regidor d'EiPR, Josep Bertomeu, va excusar la seva absència per motius laborals. Vídeo del Ple Extraordinari.
Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior.
- número 2/2016, de data 23 de febrer de 2016
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida.

2.1. Aprovar, si procedeix, l'adhesió a la Moció que presenta l'ACM, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la FMC, en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC - Vots en contra: PP, PxC.

2.2. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta PSC, per demanar la millora i arranjament de l'aparcament públic i els seus accessos a l'Hospital Verge de la Cinta.
NO S'APROVA LA MOCIÓ. Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: PSC, PP, PxC.

3. Hisenda.

3.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 03/2016.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC.

3.2. Aprovar, si procedeix, proposta d'expedient núm. 4/2016 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana.

4.1 Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants 2015.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, proposta del nomenament del jutge/ssa de Pau titular i/o substitut/a
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, moció per destinar a les Terres de l'Ebre els recursos obtinguts per l'impost sobre les centrals nuclears, que presenta el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Roquetes.
NO S'APROVA LA MOCIÓ. Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: PSC - Vots d'abstenció: PxC. En aquest punt de l'ordre del dia el regidor del PP, Joaquim Llopis, va marxar de la sessió plenària.

4.4. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes per a la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.5. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes en commemoració del 85è aniversari de la proclamació de la 2a República.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: PSC - Vots d'abstenció: ERC, CiU, PxC.

4.6. Aprovar, si procedeix, moció per l'aplicació de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, 1 vot del PSC - Vots en contra: 1 vot del PSC - Vots d'abstenció: PxC.

4.7. Aprovar, si procedeix, moció referent al procediment de regularització cadastral de les construccions indispensables pel desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.