Ple Ordinari del mes de juliol de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 29 Juliol 2016

ple 26-07-16El dimarts 26 de juliol de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent a aquest mes. Fes clic per veure el vídeo del Ple.

Vídeos de les valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1.- Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior

- número 4/2016, de data 25 d'abril de 2016. APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per al desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels Centres Oberts durant el període de vacances escolars d'estiu i de programació a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents. APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2017. APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, la modificació de la plantilla orgànica, i del lloc de treball i sol·licitud de creació i classificació de la tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU i PP - Vots d'abstenció: PSC, PxC i EiPR.

3.3. Aprovar, si procedeix, moció per demanar la dimissió del Ministre d'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, que presenta el grup municipal del PSC i EIPRE-E a l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots en contra: PP - Vots d'abstenció: PxC.

3.4. Aprovar, si procedeix, moció per un nou país lliure de corrupció d'Estat, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, EiPR - Vots en contra: PxC, PP - Vots d'abstenció: PSC.

3.5. Aprovar, si procedeix, moció per l'alliberament immediat dels peatges de l'autovia AP-7 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, que presenten els grups municipals d'ERC , CiU i EIPR-E a l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació

4.1. Aprovar, si procedeix, ratificar la Resolució de Presidència número 24/2016, referent al conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Roquetes i la Fundació Universitat Pompeu Fabra. APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Urbanisme

5.1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU referent a la modificació de l'article 246.1 del PGOU, en quant a la restauració d'activitats extractives. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots d'abstenció: EiPR.

5.2. Aprovar inicialment , si procedeix, la modificació puntual del PGOU referent a la creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots d'abstenció: EiPR.

6. Dinamització econòmica, llicències d'activitat i esports

6.1. Aprovar, si procedeix, ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU - Vots d'abstenció: PSC, PP, PxC, EiPR.

7. Hisenda

7.1. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2016.

7.2. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre 2016.

7.3 Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al segon trimestre 2016.

*Aprovar, si procedeix, moció presentada per urgència pel Partit Popular que diu així:
1. El ple de l'Ajuntament de Roquetes lamenta la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya, donat que aquesta visita malmet contra els sentiments de les víctimes d'ETA, que han estat ofeses pel tractament que ha rebut aquest personatge en la principal institució catalana, com si fos un polític més del nostre sistema democràtic.
2. Donar trasllat de la present moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Mesa del Parlament.
NO S'APROVA. Vots en contra; ERC, CiU - Vots a favor: PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

8. Control dels òrgans de govern

8.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 25/2016, de data 21 de juny de 2016
- núm. 26/2016, de data 28 de juny de 2016
- núm. 27/2016, de data 30 de juny de 2016
- núm. 28/2016, de data 12 de juliol de 2016

8.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2016 ( del número 357/2016 al número 400/2016).

8.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació Resolucions de Presidència número 4/2016 (del número 23/2016 al número 24/2016).

9. Mocions de control

10. Precs i preguntes