seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 10 Setembre 2015

El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant la línia Capitalcoop 2015, convoca subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació
Termini: 02/09/2015 - 31/10/2015

Més informació: http://xarxanet.org/financament/subvencions-sobre-prestecs-destinats-capitalitzar-les-cooperatives-i-les-societats

Programa d'Emprenedoria Social "La Caixa" 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 10 Setembre 2015

L'Obra Social La Caixa desenvolupa aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

Convocant: Obra Social La Caixa
Termini: 16/09/2015 - 21/10/2015

Més info: http://xarxanet.org/financament/programa-demprenedoria-social-de-la-caixa-2015 

Convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 10 Setembre 2015
                                                                                              
                                                                              
                           S'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives                         
                                                                                                                                          
S'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives                            
                                                   
                          

ACCIÓ, a través de la iniciativa Emprenedoria Corporativa que s'emmarca dins el Programa Catalunya Emprèn, del Departament d'Empresa i Ocupació, té com un dels seus propòsits impulsar la creació de la xarxa d'incubadores i acceleradores corporatives per tal que les empreses grans i mitjanes que constitueixen el teixit industrial de Catalunya aprofitin el potencial que representen les empreses emergents per a innovar, fer créixer o diversificar els seus negocis. Amb aquesta convocatòria  (RESOLUCIÓ EMO/1719/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives i s'obre la convocatòria per a l'any 2015) es pretén donar suport a la competitivitat de l'empresa catalana i centrar la seva activitat al voltant de la innovació, la internacionalització, la captació d'inversions, l'emprenedoria, el finançament, l'assessorament i la millora de la gestió empresarial.

CapitalCoop: Ajuts per a l'enfortiment financer de cooperatives i societats laborals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 10 Setembre 2015
                                                                                              
                                                                              
                           CapitalCoop: Ajuts per a l'enfortiment financer de cooperatives i societats laborals                         
                                                                                                                                          
CapitalCoop: Ajuts per a l'enfortiment financer de cooperatives i societats laborals                            
                                                   
                          

La Generalitat de Catalunya, el sector cooperatiu i diverses entitats financeres han creat el programa Capitalcoop. Aquest programa consisteix en subvencionar les persones sòcies de cooperatives i societats laborals que sol·licitin préstecs per a destinar-los al capital social de la seva empresa. La subvenció finançarà fins al 50 % de l'import del préstec fins a un màxim de 2.000€ per persona física o jurídica i fins a 3,5 punts del tipus d'interès amb un màxim de 500€ per persona. CapitalCoop ha estat possible gràcies a la cooperació públic-privada mitjançant un conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació,  Avalis de Catalunya, la Fundació Seira, Oinarri, Fiare, Laboral Kutxa, Caja Mar i Coop57. El termini per presentar sol·licituds restarà obert fins el 31 d'octubre de 2015.

Línia Emprèn 2015: finançament per a emprenedors, autònoms i comerços

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 10 Setembre 2015

S'obre el termini de sol·licituds per a la línia de Finançament Emprèn  2015. Aquesta línia, que pren el relleu de la Línia Emprenedors autònoms  i comerços, permet accedir a préstecs d'entre 10.000 i 100.000€ per a finançar projectes d'inversió i/o circulant per a emprenedors, autònoms, micro i petites empreses i, en determinades activitats de comerç i serveis, també les mitjanes empreses. L'interès serà Euríbor a 6 mesos més un 3,95%. El Departament d'Empresa i Ocupació assumirà fins el 70% del risc de l'operació.  La línia està dotada amb 21 milions d'euros i està impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Empresa i Ocupació, el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) i l'Institut Català de Finances (ICF), i comercialitzada pel Banc de Sabadell i Caixabank.

Més info: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://www.google.cat/&idServei=EMO001SOLC

 

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 26 Agost 2015

L'Obra Social La Caixa desenvolupa aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.
Convocant: Obra Social La Caixa
Termini: 16/09/2015 - 21/10/2015

Més informació

Garantia Juvenil

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 21 Agost 2015

La Garantia Juvenil dóna suport a la contractació dels joves amb bonificacions que  poden reduir la cotització social de l'empresa fins al 100%. Informa't!

http://garantiajuvenil.gencat.cat/area_empreses.html

Subvencions per a empreses per a realitzar accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 21 Agost 2015

SI ETS EMPRESARI/A, ET POT INTERESSAR!

El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix, subvencions per a empreses per a realitzar accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació.

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Forma_Insereix.html

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals - 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 20 Juliol 2015

ORDRE EMO/212/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives
i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

DOGC Núm. 6916 - 20.7.2015Núm. 6916 - 20.7.2015

ajuts a petites i mitjanes empreses de comerç catalanes en el Programa InnoComercio

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 13 Mai 2015

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria d'ajuts a petites i mitjanes empreses de comerç catalanes en el Programa
InnoComercio.

Publicat al DOGC Núm. 6869 - 12.5.2015

Més informació:

Subvencions per a empreses (Persones físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania i la moda) - 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 abril 2015

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 21 d’abril de 2015 i finalitza el dia 12 de maig de 2015

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya estableix com prioritari el correctedesenvolupament del comerç, els serveis l’artesania i la moda en la trama urbana consolidada del país, per tal de potenciar i enfortir el model de comerç català.En el marc dels escassos recursos disponibles el Govern prioritza el suport a les associacions territorials i sectorials per la funció vertebradora i dinamitzadora del comerç, els serveis, l’artesania i la moda. Això no obstant, determinades actuacions de les empreses en aquests sectors han de ser objecte d’especial atenció, atès que tenen especial rellevància en el moment present.Amb aquests incentius en forma de subvencions el Govern pretén donar un impuls específic a les empreses artesanes de Catalunya i impulsar la participació dels artesans (empreses físiques o jurídiques) en fires directament relacionades amb el sector de l’artesania.També es fa una aposta decidida en suport d’aquelles pimes de comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer que opten per eixamplar el seu aparador i el seu mercat mitjançant la incorporació de l’e-commerce com a nou canal de venda, compatibilitzant la venda presencial i la venda per internet.Igualment es prioritza la vitalitat del comerç de proximitat en els centres urbans dels nostres pobles, ciutats i barris. L’objectiu és evitar el trencament del continu comercial i la conseqüent desertització. Es tracta, en definitiva, de donar suport a la continuïtat dels establiments de manera que no es produeixi el tancament de negocis viables. Amb aquest objectiu es facilita el relleu amb entrada d’un nou empresari, ajudant-lo a posicionar-se i consolidar-se. Per a desenvolupar aquests objectius el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, posa a la seva disposició les línies d’ajuts per a donar suport a aquests sectors que han contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya.

Línies de Subvencions 2015

Les subvencions del CCAM per a l’any 2015 destinats a empreses s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

  • Programa 5: Participació en fires i salons d’Àmbit professional (Sector de l’Artesania)

  • TramitarTramitarTramitar
 
  • Programa 6: Creació de l’ e-commerce de l’establiment de venda presencial

  • TramitarTramitarTramitar
 
  • Programa 7: Per a la Transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament

  • TramitarTramitarTramitar