seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 13 abril 2021

Són uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l'assessorament dels proveïdors acreditats. Fins el 17/6/2021

Més info

Llegeix més...

Women Innovators

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 13 abril 2021

Premi europeu a les Dones Innovadores 2021 convocat pel Consell Europeu d'Innovació i l'Agència Executiva de les Pimes, per posar en valor el talent creatiu i la innovació de les dones emprenedores. Fins el 30/6/2021

Més info: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en#ecl-inpage-257

wiprizeeu.jpg 1701969008

 

Cupons Innovació i estratègia: cupons al model de gestió i processos d'innovació Ajuts fins a 6.000 € >100% subvencionats

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 30 Març 2021

Els cupons al model de gestió i processos d'innovació preveuen la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament en àmbits d'innovació, en forma de cupons, realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. 

Més informació

Llegeix més...

Avui s'obre la segona línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions de la covid-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 29 Març 2021

El tràmit telemàtic per demanar l’ajut es tancarà l’1 d’abril a les 14 hores.

Més informació

Publicació al DOGC

 

 

 

Oberta la convocatòria d'ajuts a l'emprenedoria i el lideratge femení en l'àmbit digital

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 29 Març 2021

Des de Polítiques Digitals anunciem la convocatòria d’ajuts per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Fins al 23 d’abril es podran presentar les sol·licituds per demanar aquestes subvencions, que s’inscriuen en el marc del Pla DonaTIC.

Impulsem l’emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic!

Més info

Suport a les AEI

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 26 Març 2021

Suport a la constitució d'Agrupacions Empresarials Innovadores o clústers del MICyT per millorar la competitivitat de les pimes. Pot cobrir entre d'altres, despeses legals, estudis de viabilitat tècnica o desenvolupament d'activitats innovadores. Fins el 09/04/2021

Més info: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Paginas/Index.aspx

16 línies d'ajuts al sector de la cultura

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 24 Març 2021

Et facilitem un resum de 16 línies d’ajuts al sector cultural que el Departament de Cultura ha convocat en l’àmbit del llibre i foment del sector editorial, arts visuals, arts escèniques, audiovisuals, internacionalització i ajuts de cofinançament en l’àmbit dels videojocs, editorials, distribució i explotació d'espectacles, distribució de llargmetratges cinematogràfics i cicles musicals.

Sector editorial i llibres

En l’àmbit del sector editorial, s’han obert dues línies per a la modernització de les llibreries i per a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana, que es tramita a través de l’ICEC (30 de març), i una tercera línia per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris (fins el 29 d’octubre), que es tramitarà a través de l’OSIC.

La primera d’elles és la línia de subvencions a la modernització de les llibreries. Les llibreries que vulguin acollir-se a aquesta línia d’ajut han d’estar donades d’alta a la base de dades LibriData de la Cambra del Llibre de Catalunya, complir els protocols de la cadena de subministrament de llibres i disposar d’un sistema informatitzat de gestió i control de les vendes i les existències, entre altres requisits. La quantia màxima a rebre no pot superar els 9.000 euros.

La segona línia convocada és la de suport a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana, que permet a les empreses o entitats editorials catalanes incorporar al seu catàleg publicacions de qualitat que tinguin un especial interès cultural. La subvenció cobreix tant llibres ja editats –en l’any en curs en el moment de sol·licitar la subvenció– com projectes de llibres i/o col·leccions de qualsevol disciplina que siguin de referència o que comptin amb unes vies de comercialització reduïdes. L’ajut que rebran les empreses sol·licitants cobreix les despeses de redacció, de traducció i d’edició dels llibres o col·leccions subvencionables, es determina en funció d’uns criteris de valoració fixos. La quantia de l’ajut no pot superar els 20.000 euros.

La tercera línia oberta té com a objectiu fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris i va dirigida als ens locals, fundacions, entitats culturals privades sense ànim de lucre, i llibreries. L'objectiu d'aquestes subvencions és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, sigui l'original o traduïda, en llengua catalana o occitana mitjançant la seva presència en les trobades dels clubs de lectura.

Arts escèniques

En l'àmbit de les Arts escèniques, es convoquen dues línies de suport per impulsar projectes empresarials de teatre, dansa i circ, i donar resposta a un sector dinàmic i canviant que avança cap a la hibridació de les seves disciplines.

Per una banda, es convoca una línia de suport a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. El muntatge s'ha d'estrenar a Catalunya durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, entre l'1 de setembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d'agost del 2021.

La segona línia que es convoca és la que fa referència a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya i va dirigida a empreses d'arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. Es poden demanar fins al 8 d'abril.

Arts Visuals

En l’àmbit de les arts visuals, el Departament de Cultura impulsa la millora de les galeries d’art de Catalunya, a través de la línia de subvencions que permet la compra o la millora de l’equipament tecnològic per a les sales d’exposició catalanes. Aquest ajut es tramita a través de l’Àrea d’Arts visuals de l’ICEC i romandrà oberta fins el 19 d'abril.

Les inversions objecte de subvenció s’han de portar a terme des de l'1 de novembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció. Es fixa, amb relació a aquest requisit, una distinció entre les galeries ubicades a la ciutat de Barcelona i les de la resta del territori català –en el primer cas, cal acreditar una activitat continuada de nou mesos en l’any anterior  a la concessió de la subvenció, així com  la presentació de quatre exposicions diferents en l’any de la concessió, mentre que per a les galeries de fora de la capital el termini es redueix a sis mesos d’activitat i dues exposicions diferents, com a mínim, l'any de concessió de la subvenció, i el mateix nombre l'any anterior.

A més, l’equipament tecnològic ha de tenir un cost mínim de 1.200 euros, i se’n consideraran subvencionables tant les despeses derivades de la seva adquisició o millora com les que resulten de la instal·lació específica de l’equip adquirit o millorat. A més, l’equipament ha de destinar-se obligatòriament a una sala d’exposicions.

Audiovisuals

Amb la finalitat d’impulsar la celebració, promoció i difusió de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, en format presencial o en línia, el Departament de Cultura obre una línia de suport a l’organització de festivals i mostres audiovisuals en tres modalitats diferents:

  • Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000 euros
  • Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000 euros i inferior a 100.000 euros
  • Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000 euros.

La data límit per a presentar-se a aquest ajut és el 29 de març

Cofinançament en l’àmbit dels videojocs, distribució d'espectacles i llargmetratges cinematogràfics, cicles musicals, i plans editorials

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, posa a l’abast de les empreses culturals ajuts en forma d’Aportacions Reintegrables. Es tracta d’uns ajuts econòmics en forma de cofinançament que permeten disposar de liquiditat per endegar projectes culturals, i facilita una doble modalitat de subvenció i préstec, el retorn del qual es realitza en un termini ajustat a les necessitats financeres del projecte i tenint en compte el seu èxit o fracàs. L'objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar el creixement de les empreses culturals i la seva consolidació.

En concret, en aquesta convocatòria s'obren les Aportacions Reintegrables a festivals i cicles musicalsprojectes i plans editorialsdistribució i explotació d'espectaclesplans de distribució de llargmetratges cinematogràfics i projectes de l'àmbit dels videojocs.

La primera d’aquestes línies s'adreça a festivals i cicles de música que es duguin a terme a Catalunya amb un pressupost mínim de 500.000 euros, i està oberta fins el 15 d'abril. El festival o cicle ha de tenir lloc entre l'1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.

Pel que fa a l'aportació reintegrable a projectes i plans editorials, aquests poden ser íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització: edició de llibres, partitures i edició cartogràfica. Es poden beneficiar les empreses que tinguin una antiguitat mínima de 2 anys, i una part de la producció de les quals s'hagi editat en llengua catalana o sigui d'autoria catalana. La línia es pot sol·licitar també fins el 15 d'abril.

 Els ajuts a la distribució i explotació d'espectacles (fins el 15 d'abril), dona suport a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques; projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya; i projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.

Pel que fa al sector audiovisual, la línia d’Aportacions Reintegrables --oberta fins el 29 d'abril-- concedeix finançament a empreses distribuïdores catalanes per a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics a l’estat espanyol. S'han d'haver distribuït com a mínim cinc llargmetratges cinematogràfics al territori espanyol els tres anys anteriors als de la concessió de l'ajut o poder demostrar que els professionals directius de l'empresa vinculats al projecte tenen una trajectòria i una experiència contrastades en activitats similars.

Finalment, la línia dedicada a projectes de l'àmbit dels videojocs i multimèdia beneficia les empreses que tenen com a objecte el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs amb una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa. Les empreses interessades a sol·licitar un ajut en aquesta darrera línia poden fer-ho fins al 29 d'abril.

Internacionalització

Amb l’objectiu de contribuir a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior i impulsar l’autoria catalana, el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, ha obert tres convocatòries a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats del sector de la música (fins el 13 d'abril), a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats de les arts escèniques (fins el 13 d'abril) i a projectes d'internacionalització del sector del llibre (fins el 19 d'abril). Es poden acollir a aquestes ajudes els projectes que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de 2021. La quantia de l'ajut és com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000 euros.

Programació realitzada de música en viu de caràcter professional 

El període per presentar sol·licituds és del 25 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos. Pots consultar les bases aquí

Informació de: www.pimec.org

Ajudes directes a empreses que contracten persones joves

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 24 Març 2021
Objecte i sol·licitud
 

El programa 'Feina Jove' pretén fomentar la contractació per mitjà de la utilització d'ajudes salarials perquè les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a persones joves de 16 a 29 anys (ambdós inclosos) inscrites a Garantia Juvenil. A través d'aquest programa es persegueix l'augment de la contractació de les persones joves mitjançant la creació d'un marc d'incentius adequat que animi les empreses, els empresaris autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre a contractar i a retenir les persones joves.


Termini
 

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes establertes en la present convocatòria, s’inicia el dia 24 de febrer de 2021 i finalitza el 15 de març de 2022 a les 19 hores. Les ajudes són limitades i s'atorguen per estricte ordre de tramitació.

Les sol·licituds d’ajuda s’han de tramitar en el termini màxim de TRES (3) mesos a partir de la data d’inici del contracte i, en tot cas, sempre dins del termini establert a la convocatòria per presentar sol·licituds. La durada mínima dels contractes es computarà a partir de la data de formalització.


Tipologia de contractes i imports
 

No tindran la consideració de contractes subvencionables les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d’interinitat o contracte fix discontinu. L’import màxim de les ajudes per cada tipus de contracte és el següent:

  • 4.200€ per a la contractació de durada determinada (temporal), la subvenció màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
  • 9.600€ per a la contractació indefinida, la subvenció màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes addicionals i successius de TRES (3) mesos cadascun fins arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

Els ajuts establerts en les presents bases reguladores només són compatibles amb les bonificacions o les reduccions en les quotes a la Seguretat Social que poguessin correspondre segons la legislació vigent i dins dels límits d'aquesta normativa amb relació a l'acumulació i la compatibilitat d'ajudes.

 
Tota la informació aquí

Publicades les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 17 Març 2021

Recordem que per tal de beneficiar-se d’aquest ajut, cal haver presentat el formulari d’inscripció prèvia. El termini per presentar el formulari va finalitzar el 26 de febrer passat.

 

Recordem que per tal de beneficiar-se d’aquest ajut, cal haver presentat el formulari d’inscripció prèvia, tal com ja vam informar. El termini per presentar el formulari d'inscripció prèvia va finalitzar el 26 de febrer passat.

La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros. L'import de la subvenció s'abona en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai Àrea privada del portal corporatiu Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Consulta la publicació de l’Ordre al DOGC.

 

Més informació 

Convocatòria d'ajuts per al sector de l'activitat física i l'esport

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 17 Març 2021

Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives. El termini de presentació de sol·licituds és de cinc dies hàbils a comptar des de demà. 

 

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Consulta la publicació oficial al DOGC.

 

Més informació

línia d'ajuts directes per a organitzadors d'activitats firals afectats per les restriccions de la covid-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 17 Març 2021

Demà dijous, 18 de març, a les 9 hores, s'obre el tràmit de Canal Empresa per sol·licitar els ajuts directes, que es podran demanar fins el proper el 30 de març a les 14.00 hores.

Més infornació