seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Participació al Saló The CraftRoom dins el marc de la IV Setmana d’Artesania de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 09 abril 2015

RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la participació al Saló The CraftRoom dins el marc de la IV Setmana d’Artesania de Catalunya, que se celebra a Barcelona el juliol de 2015, i s’obre la convocatòria corresponent.

Publicat al DOGC Núm. 6847 de 09.04.2015

Ajuts finançament de l'economia social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 01 abril 2015

Em plau  informar-vos que avui s'ha publicat l’Ordre reguladora de la línia d’ajuts ICF en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. 

L’Ordre introdueix unes condicions més baixes que les de l'any anterior pel que fa al tipus d’interès dels préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial, als préstecs per capitalització d’entitats, als préstecs per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.

Les entitats beneficiàries que es poden acollir a aquesta línia d'ajuts son les següents:

Les  societats cooperatives, societats laborals, federacions de cooperatives, societats agràries de transformació, empreses d’inserció, centres especials de treball, així com també entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, les fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica i inscrits al Departament de Benestar Social i Família.

Totes les operacions financeres,  comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.

Us adjuntem un resum sobre les modalitats dels ajuts i condicions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre d’enguany.

Esperem que amb aquesta mesura es faciliti el finançament de les empreses i entitats en l’àmbit de l’economia social a Catalunya.

 

Llegeix més...

Bases que han de regir la concessió del IX PREMIS A L’EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Dinamització Econòmica
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.

A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb ànim de lucre.

 
Documentació a aportar: 

Les sol•licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat) s’han d’acompanyar de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o fotocòpia degudament confrontada:

• Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de l’equip promotor.
• Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol•licitant i de totes les persones que participen en el projecte.
• Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte empresarial.

Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:

• Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037)
• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat..

A més, totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un pla estratègic. Es pot elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Consell Comarcal del Baix Ebre. A continuació proposem un possible índex per elaborar un pla d’empresa. És tracta d’un índex orientatiu que s’haurà d’adaptar a la situació concreta de cada empresa o organització.

• Sumari executiu.
Ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.

• Presentació de l’empresa.
• Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat.
• Pla de màrqueting.
• Viabilitat tècnica i pla d’operacions.
• Pla d’organització i recursos humans.
• Pla economicofinancer.
• Aspectes jurídics i tecnològics.
• Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa.
• Annexos.

El pla d’empresa, a part de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtic (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).

Pla Embarca

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 10 Febrer 2015
Apunta't al Pla Embarca: accelera les teves primeres vendes
 
 
 
 

El Pla Embarca forma part del programa Startup Catalonia i està pensat per a empreses que necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans d'aixecar el vol cap al creixement. El Pla té un objectiu clar: reduir al màxim el període de validació i d'arribada al mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l'empresa. El Pla Embarca té una durada de 6 mesos i està adreçat a empreses amb un màxim de 5 anys de vida amb un component innovador i amb la condició que tinguin una persona dedicada a temps complet. 

Acompanyament i suport a la viabilitat de 30 nous projectes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 05 Febrer 2015
Ens plau comunicar-vos que ja està oberta la convocatòria per participar en l’acció del programa aracoop “Acompanyament i suport a la viabilitat de 30 nous projectes de l’economia social i cooperativa”. L’acció consisteix en l’acompanyament expert per al disseny i posada en marxa de 30 projectes de l’economia social i cooperativa. Les accions han de permetre a les persones emprenedores participants millorar el disseny inicial del model de negoci, reforçar la seva proposta de valor, enfortir la viabilitat i iniciar la seva activitat econòmica.
 
Aquesta acció va dirigida a persones emprenedores de l’economia social i cooperativa que reuneixin els següents requisits:
 •   Disposar d’una idea de negoci sòlida i/o tenir menys d’un any d’activitat.
 •   Tenir un interès ferm per millorar i la voluntat explícita de posar en marxa accions durant l’any 2015.
 •   Facilitar la interlocució i la implicació de les persones rellevants de la iniciativa/ empresa al llarg de l’acompanyament.
 •   Treballar conjuntament amb la persona experta.
 •   Compromís de participació en les diverses accions segons el calendari determinat.
 
L’acció consta de 4 sessions de formació col·lectives, per aportar eines per al disseny i desenvolupament del projecte, i unes sessions d’acompanyament individualitzat (30 hores/projecte) per part d’una persona experta per a recolzar l’equip emprenedor en les seves primeres passes.
 
Les persones emprenedores de l’economia social i cooperativa interessades en participar poden presentar la seva sol·licitud a través de la pàgina web del programa: http://www.aracoop.coop/accions-aracoop/cooperatives-al-territori/acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/formulari-acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/. El termini per a formalitzar la sol·licitud s’inicia el 21 de gener i finalitza el dia 13 de febrer de 2015.
 
Es realitzaran 4 sessions de difusió i informació de l’acció arreu de Catalunya, les dates i els emplaçaments son:
  • Barcelona: 3 de febrer a 9.30h a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: Carrer de Premià, 15, Barcelona.
  • Tarragona: 10 de febrer a 9.30h al Espai Tabacalera, Av. Vidal i Barraquer, s/n, Tarragona
  • Lleida: 10 de febrer a 18h a Global Lleida.
  • Girona: 11 de febrer a 16h al Centre d’Iniciatives Locals: Carrer  de Tarragona, 40, Girona.
Inscripcions a les sessions informatives: http://bit.ly/1DfZW10
 
Per a més informació a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i http://www.aracoop.coop/accions-aracoop/cooperatives-al-territori/acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/

NOUS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 05 Febrer 2015
NOUS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES
(Ministerio de empleo y Seguridad social)
 
El passat mes de juliol, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en col·laboració amb les comunitats autònomes, va posar en marxa el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Un Sistema té com a objectiu accelerar la transició a l'ocupació dels joves menors de 25 anys que han conclòs la seva formació o que es troben en situació d'atur i que en l'actualitat no es troben treballant, ni estudiant, ni rebent cap tipus de formació.

En aquest context, i en l'àmbit de les seves competències, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha posat en marxa a través Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, avui Llei 18/2014, de 15 octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, incentius per afavorir la contractació dels joves que es troben inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per obtenir més informació sobre les esmentades mesures per afavorir la contractació o sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el seu conjunt pot fer a través del telèfon 060, de la bústia de Garantia Juvenil Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant les pàgines web www.empleo.gob.es o www.garantiajuvenil.gob.es.

En el citat portal de Garantia Juvenil, les empreses i els autònoms poden consultar si el jove al qual volen contractar es troba inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, per tant, es poden aplicar els incentius a la contractació previstos.

A més, les Cambres de Comerç (entre elles la Cambra de comerç de Tortosa) ens sumem a aquesta iniciativa i posem a disposició de les empreses ajudes directes a la contractació complementàries amb les del Ministeri.

Per a això, posem en marxa el Programa Integral de Qualificació i Ocupació, que compta amb el cofinançament de Fons Social Europeu i que pretén formar, qualificar i inserir a aquest sector de la població.

A través del nostre programa, les Cambres de Comerç disposem de diferents incentius econòmics per la contractació de joves que siguin beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que participin en el nostre programa.

Les ajudes previstes per a les empreses són:

- 300 € per contracte de durada mínima d'1 mes
- A 1.500 € per contracte de durada mínima de 6 mesos

Per saber més sobre la nostra proposta i els avantatges que les empreses poden obtenir, posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon: 977 441 537 o visita la web www.empleoygarantiajuvenil.es
Clicar per MÉS INFORMACIÓ

IX Premis a l'Emprenedoria

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicat al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels IX Premis a l'Emprenedoria, any 2015.

Finalitza: 31/10/2015

Ampliat el termini de la Línia de Finançament Emprenedors Autònoms i Comerços

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 15 Gener 2015

La Línia de finançament Emprenedors Autònoms i Comerços de l'Institut Català de fInances i el Departament d'Empresa i Ocupació ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins el 27 de febrer. Les operacions s'hauran de formalitzar abans del 21 de maig de 2015. Aquesta línia permet obtenir finançament per a inversions o lísings per un import d'entre 10.000 i 100.000€. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix el 70% del cost de l'operació.

Més informació

 

Llegeix més...

Ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa - convocatòria 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 17 Novembre 2014

ACCIÓ posa en marxa el nou Programa d'Emprenedoria Corporativa, amb l'objectiu d'afavorir la connexió entre empreses mitjanes i grans consolidades en el mercat i emprenedors, investigadors, start-ups i petites empreses per trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius de creixement.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a:

  • Empreses grans i mitjanes amb voluntat i capacitat d'invertir en projectes que donin resposta als seus reptes d’innovació i creixement.
  • Emprenedors, investigadors, start-ups i petites empreses amb projectes innovadors que vulguin fer créixer la seva empresa a través de la col·laboració amb un soci corporatiu i estiguin disposades a ser participades per una empresa gran o mitjana.

Oberta la convocatòria de presentació de projectes que donin resposta als reptes publicats.
Consulta les bases de la convocatòria.
Termini obert fins el 30 de desembre de 2014.

Més informació: http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/programa-emprenedoria-corporativa/

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 Octubre 2014

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives
i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Publicat al DOGC Núm. 6733 de 22/10/14

 

Publicat al DOGC Núm. 6733 l’Ordre per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadores o sòcies o socis de treball en cooperatives i societats laborals.

 La convocatòria esmentada incorpora diverses variants respecte de la convocatòria de l’any anterior:

 

L’import màxim de la convocatòria és de 419.976 euros.

 

El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies  naturals, es a dir fins a 31 d’octubre.

 

Les quanties de subvenció varien segons de quin col.lectiu es tracti:

 

Persones discapacitades          5.000 euros

Menors de 30 o majors de 45    3.000 euros

La resta de sol.licitants             2.000 euros

 

Entre els criteris de valoració s’ha incorporat la valoració de:

 

Empresa amb menys de 3 anys d’antiguetat

Si la persona incorporada és menor de 30 anys o major de 45 anys.

 

A més, atès que aquest any s’ha incorporat el codi IBAN en l’identificació dels comptes bancaris dels creditors, serà requisit obligatori la presentació de la corresponent sol.licitud de transferència bancària a creditors particulars.

Així mateix, caldrà estar atent a les obligacions dels sol.licitants de les subvencions, amb especial atenció al fet d’estar al corrent de les obligacions registrals derivades de Reial Decret 1784/1996, pel qual s`aprova el Reglament del Registre Mercantil, així com l’article 13 de la Llei 18/2002, de cooperatives i el Decret 203/2003, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives.

 

Es pot accedit a la sol·licitud en el següent enllaç amb el codi: G146NCTC-056.

Programa Consolida't

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 20 Octubre 2014

Publicat al DOGC de 13/10/14

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/302/2014, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del
treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any
2014.