seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Resum dels nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

La Seguretat Social ha publicat un document de preguntes freqüents sobre els nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms. Recordem que amb el començament de l'any han entrat en vigor noves moratòries en les quotes a la Seguretat Social. Aquests ajornaments es troben regulats en la disposició final 43 de la Llei 11/2020 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (LPGE) i estan dirigits a empreses i autònoms que es trobin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.

En el cas dels treballadors autònoms, la moratòria abasta les quotes la meritació de les quals correspongui als mesos de gener a març del 2021. Per a les empreses, entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021. A continuació, facilitem les respostes de la seguretat Social a les preguntes més freqüents sobre aquestes mesures:

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o mitjançant el seu representant o el seu autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

Quines quotes són susceptibles d'ajornament?

En el cas de les empreses: Les quotes amb la Seguretat Social -i per conceptes de recaptació conjunta- la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021.

En el cas dels treballadors i treballadores per compte propi: Les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de gener a març de 2021.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

S'ha de sol·licitar dins dels deu primers dies naturals del mes de gener, febrer i març de 2021, respecte de les quotes el termini reglamentari d'ingrés es correspongui amb els esmentats mesos.

On i com es demana?

Ha de presentar la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari a la seva disposició en el Registre Electrònic de la seu electrònica de la Seguretat Social, disponible en aquest enllaç.

Haurà d'utilitzar qualsevol dels sistemes d'identificació electrònica (Certificat digital o Cl@ve)

Quin tipus d'interès comporta l'ajornament?

Es tracta d'un interès molt reduït del 0,5%. Aquest tipus d'interès és set vegades inferior al que normalment s'estableix.

Quina serà la meva situació un cop sol·liciti l'ajornament?

Des del moment de la sol·licitud, l'empresa o treballador autònom serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos l'ajornament dels quals se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució.

Quin és el termini d'amortització?

En la concessió de l'ajornament s'atorgarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent a què s'hagi dictat la resolució.

He d'esperar una resolució per a cada mes de sol·licitud?

Qualsevol sol·licitud d'ajornament a l'empara d'aquesta norma, sigui d'un mes o de diversos mesos, serà objecte d'una única resolució finalitzat l'últim dels 3 mesos ajornables.

Més informació

Publicat el 08/02/2021 a https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/resum-dels-nous-ajornaments-quotes-seguretat-social-empreses-autonoms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=institucional_8febrer2021_CAT

Ajut extraordinari a micro i petites empreses i cooperatives

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

S'OBRE TRÀMIT INSCRIPCIÓ PRÈVIA, per a ajuts extraordinaris per a autònoms afectats per la Covid19.

Persones treballadores autònomes individuals, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones.

Inscripció al registre de les 09:00 h del 19 de febrer a les 15:00 h del 26 de febrer de 2021.

Clica aquí per fer la inscripció prèvia (sempre que es compleixin els requisits): canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Per a més informació: portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF

Mesures i ajuts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 Per a empreses, entitats i professionals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

Cercador de mesures i ajuts a empreses i professionals

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

Pla d'ajuts per als més afectats per la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

El pla disposa d’un import de 618 milions d’euros de gener a març.

El destinataris d’aquestes ajudes seran majoritàriament:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els sectors més afectats per les restriccions.

El Pla conté quatre línies:

 • Reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes
  • Termini de sol·licitud: del 19 de febrer a les 9 h i fins el 26 de febrer a les 15 h.
 • Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO
  • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 9 h i fins el 25 de febrer a les 15 h.
 • Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO
 • Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball
  • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 12 h i fins el 22 de febrer a les 12 h.

Nota de premsa

Més info: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dajuts-per-al-mes-afectats-per-la-COVID/

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=403282

Ajut per a persones treballadores autònomes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

L’import és de 2.000 euros

S’espera arribar a 140.000 beneficiaris

La dotació és de 280 M€

Cal inscriure’s al registre a partir del 19/2.

bit.ly/2OjNluL

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en CET

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

Atenció, convocatòria anticipada!

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, CET.

Fins a l'11/2 a les 15h

Tràmit: ow.ly/yHn650DrhMv

Premi A Dona Professional Autònoma

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 08 Febrer 2021

Caixabanc presenta la 1a. edició del Premi A Dona Profesional Autònoma. Si ets autònoma i treballes en qualsevol projecte de negoci, ara és el moment de posar el focus en la tasca que fas i en la teva aportació a la societat. Fins el 22/02/2021

Més info: https://www.caixabank.cat/empresa/general/premi-a-dona-professional-autonoma.html#

Screenshot 2021 02 08 Premi A Dona Professional Autònoma

Ajuts al Pràcticum Odisseu

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 04 Febrer 2021

Nova convocatòria d'ajuts al Pràcticum Projecte Odisseu que promou l’estada de joves universitaris/àries en pràctiques remunerades a empreses del món rural.

 

Més info: http://www.odisseujove.cat/

Nou pla d'ajuts directes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 04 Febrer 2021

pla ajuts directes

Autònoms, micro i petites empreses i treballadors en ERTO seran els destinataris del nou pla d'ajuts de més de 600M previst pel Govern. Les línies extraordinàries per als sectors afectats per les restriccions es continuaran mantenint.

Ajut per als comerços de més de 400 m2 que han hagut de tancar per les mesures de restricció del COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 03 Febrer 2021

Ajut per als comerços de més de 400 m2 que han hagut de tancar per les mesures de restricció del COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 10 de febrer de 2021

Més informació bit.ly/3r880Qu

Subvencions per a mesures urgents d'ocupació pel tancament perimetral a conseqüència de la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 03 Febrer 2021

En aquesta mesura urgent es subvencionen projectes ocupacionals i de foment de l'activitat econòmica que permetin crear i mantenir ocupació de qualitat, consolidar l'activitat dels sectors productius generadors d'ocupació del territori i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

 

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia 2 és de l'1 de juny fins al 1 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions:

Línia 2: Les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats sense afany de lucre, seleccionades per les entitats promotores, en el cas de la contractació laboral prevista en l’actuació de Foment de la contractació.

 

Més info: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-mesures-urgents-docupacio-pel-tancament-perimetral-a-consequeencia-de-la-COVID-19?category

Normativa: