seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvencions a empreses

Línia incentius comerç 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014

Us recordem que segueix oberta la línia d’incentius de la Generalitat per tal de promoure noves inversions en els àmbits del comerç, l’artesania i la moda de Catalunya, així com potenciar el teixit associatiu i els projectes col·lectius en aquests sectors.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.

En la convocatòria trobareu les següents línies d'ajuda:

 • Programa 1: Participació en fires, salons i pasarel·les d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.
 • Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat
 • Programa 3: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial
 • Programa 4: Per a actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda.
 • Programa 5: Foment sectorial
 • Programa 6: Centrals de compres.
 • Programa 7: Per a la transmissió d'empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.
 • Programa 8: Creació de l'eCommerce de l'establiment de venda presencial.

Podeu consultar els diferents programes i fer la tramitació clicant a: Incentius 2014

 

Ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 09 Juny 2014

L’objectiu dels ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya, mitjançant l’establiment de tres línies d’ajuts en funció de l’àmbit territorial d’aplicació.

 • Línia 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
 • Línia 2: actuacions en espais del Pla Espais d'Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
 • Línia 3: actuacions en zones humides (no incloses en espais protegits).

Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

 • La restauració, millora i condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna,...).
 • El condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal·lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles,...)
 • El condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
 • La divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (edició de tríptics, fulletons, pòsters, material pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais naturals definits per a la línia 1).

A qui va dirigit?

 • A ens locals.
 • A entitats sense finalitat de lucre.
 • A empreses.
 • A particulars.
 • A agrupacions dels anteriors.

 

Termini: del 3 de juny al 2 de juliol  de 2014.

 • En termini En termini 
 • Fora de termini Fora de termini 
 

Formularis i documentació relacionada

 • PDF PDF
 

Subvencions per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 27 Mai 2014

Subvencions per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals

 

Tot i que el termini de presentació de sol·licituds és el 30 d’octubre de 2014, la propera resolució es farà el proper mes de juliol i es resoldran totes les sol·licituds tramitades i amb documentació completa fins el 15 de juny, de totes aquelles realitzades en el termini de l’1 de gener al 15 de juny de 2014.

Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 26 Mai 2014
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas
 • Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2014.

subvencions per a l’any 2014 per adequar la il·luminació exterior de les activitats econòmiques

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 19 Mai 2014

Subvencions contra la contaminació lluminosa

100.000 euros per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior a les empreses

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2014, adreçada a titulars d'empreses subjectes a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Les empreses podran acollir-se a ajuts de fins a la meitat del cost de l'actuació subvencionable, amb un límit màxim de 40.000 euros per sol·licitant. L'import total de la convocatòria és de 100.000 euros.

Les actuacions s'han de portar a terme en llocs d'alta sensibilitat envers la contaminació lluminosa i han d'instal·lar llums eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Accedir al tràmit de l'OVT

Llegeix més...

Ajudes per la realització de projectes en el marc del Programa d'extensió de la banda ampla de nova generació

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

Us informem de la publicació, en el BOE número 100 del 25 d’abril del 2014, relativa a la “Resolución de 15 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és accelerar l’extensió de la cobertura de les xarxes de comunicacions electròniques amb capacitat de proporcionar serveis de banda ampla d’alta i molt alta velocitat a les zones sense cobertura actualment i que no estiguin previstes durant els pròxims tres anys.

A continuació us relacionem les principals característiques de l’esmentada Resolució per tal que tingueu la informació al respecte:

Els beneficiaris d’aquests ajuts podran ser les persones físiques o jurídiques pertanyents al sector privat que tinguin la condició d’operador de telecomunicacions degudament habilitat.

Els projectes hauran d’ajustar-se a les zones elegibles per a cadascuna de les línies d’actuació. En el següent ENLLAÇ trobareu la relació de les entitats de població que tenen la consideració de zones d’actuació excloses per a cadascuna de les línies d’actuació.

Cadascun dels projectes només tindrà cabuda en una de les següents línies d’actuació:

Línia A: Projectes amb l’objectiu de desplegar xarxes d’accés de nova generació amb velocitats de 100 Mbps o superior,  incloent-hi la part final de la xarxa troncal amb capacitat suficient per proporcionar accés majorista a altres operadors que així ho sol·licitin.

Línia B: Projectes amb l’objectiu de desplegar punts d’accés al nucli de la xarxa troncal, per a la connexió de xarxes de nova generació de 30 Mbps o superiors.

Línia C: Projectes amb l’objectiu de desplegar xarxes d’accés de nova generació amb velocitats de 30 Mbps o superior,  incloent-hi la part final de la xarxa troncal amb capacitat suficient per proporcionar accés majorista a altres operadors que així ho sol·licitin.

La quantia màxima disponible per a la concessió d’ajuts és 5 milions d’euros i  60 milions d’euros per préstecs, essent el pressupost màxim finançat per projecte 4 milions d’euros.

L’import màxim de la subvenció serà d’un 15% del seu pressupost del projecte, tot i que es podrà complementar-se fins al 100% per préstecs amb un tipus d’interès del 0,577% i amb un termini màxim d’amortització de 15 anys.

Es poden sol·licitar per a projectes d’execució plurianual sempre que part del projecte es faci l’any 2014 i la seva execució no vagi més enllà del 31 de desembre del 2016.

La convocatòria s’estableix com a criteri de valoració de les sol·licituds, l’aprofitament d’infraestructures públiques.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 26 de maig del 2014, essent la tramitació electrònica obligatòria a totes les fases del procediment.

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social - Convocatòria per a l'any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ ORDRE EMO/49/2014, de 19 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6577 - 7.3.2014

Base 7

Sol·licitud i documentació 7.1

Les sol·licituds de préstecs i de l’ajut de subvenció s’han de presentar telemàticament mitjançant l’imprès corresponent, que es podrà obtenir al portal FinEmpresa (www.icf.cat). L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, s’haurà de presentar a qualsevol oficina de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), indicades al Canal Empresa (http://gencat.cat/canalempresa/xarxa) adreçat a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, juntament amb la documentació que es determina a l’apartat 4 d’aquesta base.

Línia de finançament per a joves emprenedors d'ENISA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 17 Desembre 2013

Línia de finançament per a joves emprenedors d'ENISA. +Info al següent enllaç

https://portaldelcliente.enisa.es/

Ajuts Leader

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 17 Desembre 2013

Ajuts Leader

Propera convocatòria de l’Ordre d’ajuts Leader, corresponents a l’Eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, cofinançats, pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)
Entre finals de 2013 i principis de 2014, es publicarà l’Ordre de Convocatòria dels ajuts Leader per a la diversificació econòmica del món rural.
Cal destacar, que serà la darrera convocatòria d’ajuts de l’actual PDR 2007-2013 i permetrà fer inversions al llarg de 2014 fins març de 2015, data màxima prevista de finalització.
Les inversions subvencionables són:
Creació, millora o ampliació de microempreses, pimes agroalimentàries o agrobotigues. Processos de transformació i comercialització del sector agrari.
Creació, ampliació o millora de microempreses. (per ser microempresa: màx. 10 treballadors. - 2milions € fact/any).
 • Foment d’activitats turístiques.(Allotjament rural, restauració, activitats turístiques en general, etc).
Requeriments principals i dotació dels ajuts:
 • Inversió mínima: 12.000 €.
 • Inversió en l’àmbit territorial Leader.


 • Baix Ebre: L’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, Xerta, EMD Jesús, EMD Campredó, EMD Bítem, els pobles de Vinallop, els Reguers i la resta del terme deTortosa, excepte, el seu nucli urbà.
 • Montsià: Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Santa Bàrbara i Ulldecona.
 • Màxim subvencionable: 40%, amb un màxim de 200.000 € d’ajut total per beneficiari, sense límit d’inversió. En la mesura d’ajuts al sector agroalimentari, el màxim d’inversió serà de 250.000€.
 • Projectes no iniciats.
Per a més informació us podeu adreçar a les oficines del Consorci Leader:
Plaça Alfons XII, 7, 1rB, despatx 5. 43500 TORTOSA. Tf. 977 442 116 . Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 08 Novembre 2013

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (RESOLUCIÓ EMO/2232/2013, de 21 d'octubre; DOGC de 29 d’octubre)

 Objecte: Ajuts per a projectes d’inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d’alt impacte. Seran considerats projectes d’alt impacte, el projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts a inversions empresarials d’alt impacte que preveu aquesta convocatòria és des del 30 d’octubre fins el 19 de desembre de 2013.

Us adjuntem una Fitxa resum de la convocatòria i l’ordre corresponent.

Més informació i tramitació: ACCIÓ

 

ajuts del Programa empresa Exporta

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 08 Novembre 2013

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

AGÈNCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓ EMO/2302/2013, de 28 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa empresa Exporta, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6497 - 8.11.2013

Llegeix més...