seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Descobreix el nou FISUB, el teu cercador d'ajuts i serveis

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 19 Març 2013
FISUB, el cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACC1Ó, disposa d’una nova versió més senzilla i que permet filtrar els resultats en funció de si es tracta d’una empresa, emprenedor o entitat així com de la temàtica d’ajuts que es busquen. Al FISUB hi ha tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 07 Setembre 2012

Departament d’empresa i ocupació

ORDRE EMO/255/2012, de 27 d’agost, de convocatòria dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya per a l’any 2012

Més informació

línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses que realitzin projectes d'innovació i internacionalització

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 19 Juny 2012

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/158/2012, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses que realitzin projectes d'innovació i internacionalització.

Subprograma Innpacto

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 01 abril 2011
Subvenció: Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que es convocan para el año 2011 la ayudas correspondiente al subprograma Innpacto

Descripció: Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Objecte:
L'objecte de la present ordre és l'aprovació de la convocatòria i el desenvolupament del procediment de concessió per a l'any 2011 de les ajudes del subprograma INNPACTO la finalitat del qual és el suport a projectes en cooperació entre organismes d'investigació públics o privats i empreses, per a la realització de projectes de R+D+i orientats cap a productes, processos i serveis, amb una clara orientació al mercat i basats en la demanda.

Amb aquests projectes es pretén fpomoure la creació d'empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.


La concessió de les ajudes financeres previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.


Beneficiaris:
agrupacions d'entitats públiques i privades que realitzin el projecte.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 d'abril de 2011 i finalitzarà el dia 4 de maig de 2011.

Òrgan gestor:
Ministeri de Ciència i Innovació.

Publicació Oficial:
BOE, núm. 77, de 31 de març de 2011.

Ordre: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5824.pdf

Nuevas medidas del Gobierno para la contratación de jóvenes en empresa

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 16 Febrer 2011

Adjunto Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas (BOE de 12 de febrero de 2011).

Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 19 Gener 2011

Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i  proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
 

Llegeix més...

Subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 11 Gener 2011

ORDRE

TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.

Llegeix més...

Premi Europeu per a l'ocupació juvenil a l'economia social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 21 Desembre 2010

El Premi Europeu “per a l’ocupació juvenil a l’economia social”.

Aquest premi té dues categories, una per a empreses d’economia social amb més de 5 anys d’existència, i un altre per a nous projectes d’empresa d’economia social.

 Trobareu més informació al web www.europeanprize-pefondes.eu

LÍNEA ICO EMPRENEDORS/ES 2010

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 08 Novembre 2010

 

 Informació extreta de: http://www.ico.es

Opuscle

Més info

 

 

 

Llegeix més...

Convocatòria de la línia de finançament ICO-Comerç interior

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 05 Novembre 2010

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, col·labora en el desenvolupament del Pla de Millora de la Productivitat i Competitivitat del Comerç 2009-2012, amb l’objectiu d’afavorir la situació del comerç minorista. Ha estat publicat al BOE número 236, l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, de data 13 de maig de 2010, pel qual s’efectua la convocatòria per a 2010 i s’estableix el procediment per a la concessió de préstecs amb càrrec al Fons Financer de l’Estat d’Ajuda al Comerç Interior.Les sol·licituds es presentaran en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren al web de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a la línia de finançament ICO-Comerç Interior. El termini per a la presentació és d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de l’Acord al Butlletí Oficial de l’Estat.El text complet de l’Acord pot consultar-se al Butlletí Oficial de l’Estat número 236 de data 29 de setembre de 2010.

Subvencions per a la integració cooperativa

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 05 Novembre 2010

El BOE número 240 ha fet pública la relació de subvencions concedides pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, concedides el 2010, destinades al foment de la integració cooperativa d’àmbit estatal.Entre d’altres han rebut subvencions l’Agrupació Olearia Lleidatana, Ibercereal, Transalfals-La Vispesa, Unió Corporació Alimentaria, Coarval i Agrointo.