seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

SUBVENCIÓ GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS (PAVELLÓ MUNICIPAL) – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per import de 3.000,00 € per l’actuació: Pavelló municipal de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per al Pavelló municipal de Roquetes pressupostat amb 30.274,61€ una subvenció de 2.943,90€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 4.205,57€).

Acceptem la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.943,90 euros.