seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

SUBVENCIÓ INVERSIONS CULTURALS – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà, per import de 6.000,00€ per l’actuació:

Millora de l'equipament municipal inclòs en un indret singular i/o patrimonial com és l'Hort de Cruells junt amb el projecte de deixar constància històrica amb dues exposicions "lo Canalero" i exposició de fotografies antigues de Roquetes.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per a la Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes, pressupostat amb 11.193,92 €, amb un import de 5.975,40€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 8.536,29€).

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2015; en aquest cas, Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes,  per un import de 5.975,40 euros.