seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 27 de juny de 2017, un ajut per import de 20.350,00 euros per al projecte actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 8.750,50 euros.

L'aporació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 11.599,50 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 22.496,93 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de la massa forestal i l'estessada del matoll al cantó A4, paratge de Cova Avellanes.