seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 5, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 17 de juliol de 2017, un ajut per import de 29.965,35 euros per als treballs d'obertura d'una líniea de defensa contra incendis forestals i construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 12.885,10 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 17.080,25 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 34.121,92 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'obertura d'una franja de protecció contra incendis forestals a les pistes que hi ha al paratge de Cova Avellanes, dintre de la finca de titularitat municipal, i en el formigonat de tres trams de pista forestal a la zona de la Vall.