Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juliol de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 04 Agost 2020

escut fusta copia

El dimarts 28 de juliol de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 6/2020, corresponent al mes de juliol. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez. Portaceu de C's, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- núm. 5/2020, de data 30 de juny de 2020
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Turisme, Esports i Gestió Ambiental
2.1. Aprovar, si procedeix, moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019, que presenten els grups municipals d'ERC i MOVEM.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes
3.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la neteja de solars i finques urbanes al nostre municipi que presenta el grup municipal de Cs.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana
4.1. Aprovar, si procedeix, fixació de les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2021.
Dimecres 14 d’abril de 2021.
Dilluns 5 de juliol de 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, nomenament Jutge de Pau titular. José Maria Bernat Domènech.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, moció de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7, que presenten els grups municipals d'ERC, MOVEM i JUNTS.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.

4.4. Aprovar, si procedeix, Manifest institucional a les Terres de l'Ebre front el transvasament a Santander.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.

5. Hisenda i Dinamització Econòmica

5.1. Aprovar, si procedeix, implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC-EPR-CP, Cs.

5.2. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 11/2020 de Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Cs.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC-EPR-CP .

5.3. Donar compte de l’informe d’intervenció del resum anual de l’Ajuntament de Roquetes sobre els resultats de control intern exercici 2019.

6. Control dels òrgans de govern

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 16/2020, de data 25 de juny de 2020
- núm. 17/2020, de data 30 de juny de 2020
- núm. 18/2020, de data 7 de juliol de 2020
- núm. 19/2020, de data 14 de juliol de 2020

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 4/2020 (del número 324/2020 al número 485/2020)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 3/2020 (del número 19/2020 al número 27/2020)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes