Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes d'octubre de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 30 Octubre 2020

Ple Ordinari 27 10 2020

El dimarts 27 d’octubre de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 10/2020, corresponent al mes d'octubre. Abans de l’inici del plenari l’alcalde, Paco Gas, va excusar l’absència del regidor de Junts per Roquetes Junts per la Ravaleta, Josep Codorniu, per motius laborals. L’alcalde també va proposar la votació per incloure a l’ordre del dia per via d’urgència, una moció impulsada pel Front Institucional de les Terres de l'Ebre, per presentar al·legacions als Esquemes de Temes Importants (ETIS) del Pla de Conca que està redactant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- número 8/2020, de data 29 de setembre de 2020
- número 9/2020, de data 7 d'octubre de 2020
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Educació, Cultura i Festes
2.1. Aprovar, si procedeix, moció per a l'impuls de mesures per donar suport al sector firaire, que presenta el grup municipal de C's (G-1600/2020).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, Cs.
Vots d’abstenció: ERC, Junts, PSC-CP.

3. Turisme, Esports i Gestió Ambiental
3.1.Aprovar, si procedeix, moció per l'adhesió al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal , que presenta del grup municipal del PSC (G-1572/2020).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-CP, Cs.
Vots d’abstenció: ERC.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció per a la millora del benestar dels animals de companyia al municipi, que presenta el grup municipal de MOVEM ( G-1562/2020).
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes
4.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Roquetes i la Comunitat de Regants del Canal de la dreta de l'Ebre per a l'explotació de les baranes instal·lades en el canal dret (G-1166/2020).
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.2. Aprovar, si procedeix, concessió de bonificació a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa, corresponent a la llicència sol·licitada per la Fundació Mercè Pla per a l'establiment d'un Centre d'acolliment residencial i ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual a l'immoble situat al carrer Major, 86.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut
5.1. Aprovar, si procedeix, moció "Per una atenció primària forta", que presenta el grup municipal del PSC.(G-1611/2020).
NO S’APROVA, amb el vot de qualitat de l’alcalde per falta d’un regidor de Junts.
Vots en contra: ERC.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-CP, Cs.

6. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana
6.1. Aprovar, si procedeix, moció per garantir la conciliació de les famílies amb menors d'edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID_19, presentada pel grup municipal de C's.
NO S’APROVA.
Vots en contra: ERC, Movem, PSC-CP.
Vots d’abstenció: Junts.
Vots a favor: Cs.
6.2. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la campanya, #DecretoStopDeshaucios per a l'aprovació d'un Reial Decret Llei que homologui la protecció de totes les persones en situació de vulnerabilitat, presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).
APROVAT PER UNANIMITAT.
6.3. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit, sobre assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
6.4. Aprovar, si procedeix, Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària i sis annexos.
APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Hisenda i Dinamització Econòmica
7.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 17/2020 de Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Cs.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC-CP.
7.2. Aprovar, si procedeix,expedient núm. RC-03/2020 de Modificació de crèdits mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit de Roquetes Comunicació.
APROVAT PER UNANIMITAT.
7.3. Aprovar, si procedeix, adhesió a l’Acord Territorial del Baix Ebre pel desenvolupament social, econòmic i l’ocupació digna.
APROVAT PER UNANIMITAT.
- Punt inclòs a l’ordre del dia per via d’urgència:
- Aprovar, si procedeix, moció impulsada pel Front Institucional de les Terres de l'Ebre, per presentar al·legacions als Esquemes de Temes Importants (ETIS) del Pla de Conca que està redactant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT.

8. Control dels òrgans de govern
8.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- número 27/2020, de data 22 de setembre de 2020
- número 28/2020, de data 29 de setembre de 2020
- número 29/2020, de data 6 d'octubre de 2020
- número 30/2020, de data 13 d'octubre de 2020
8.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 7/2020 (del número 684/2020 al número 755/2020).
8.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 6/2020 (del número 32/2020 al número 37/2020).

9. Mocions de control

10. Precs i preguntes