seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Convocatòria plaça auxiliar administratiu Dispensari Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimecres, 17 Febrer 2016

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes informa que un cop realitzada la prova de coneixements tipus test, i no havent superat la prova cap dels aspirants presentats, l'alcalde ha dictat resolució declarant desert el procés selectiu del concurs-oposició d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, personal laboral interí, grup C2 de titulació, per ocupar la plaça del dispensari municipal de la Raval de Cristo.

RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 276/2015

 

En data 10 de febrer de 2016, han sortit publicades al BOPT núm. 27, les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició d'una plaça d'auxiliar audministratiu/va, personal laboral, grup C2 de titulació, per ocupar la plaça de dispensari municipal Raval de Cristo, en horari de 31 hores setmanals, i la resta fins a 37,5 hores prestarà suport, com a auxiliar administratiu/va a les oficines municipals i/o a la Policia Local i creació d'una borsa de reposició, de l'Ajuntament de Roquetes.

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTA RESULTATS PROVA CATALÀ

LLISTA RESULTATS PROVA CASTELLÀ

LLISTA RESULTATS PROVA TIPUS TEST DE CONEIXEMENTS

 

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOSEls aspirants exclosos tenen un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis de la corporació i la web municipal. Data màxima: 20-04-2016. 

Model instància

Podeu consultar les bases definitives fent un click aquí.