seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Elecció jutge de pau, titular i substitut Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimarts, 01 Març 2016

Escut Colors1cmDonant compliment a l'acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 1 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Roquetes inicia expedient per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular i substitut de Roquetes.

El termini de presentació d'instàncies: des del 2 de març fins al 18 de març (ambdós inclosos)

 

 

Els interessats que reuneixin les condicions exigides pel Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau i Llei orgànica del poder judicial hauran de presentar:

- Instància

- Còpia del DNI en vigor

- Currículum vitae, on s'especifiqui, com a mínim, l'activitat o activitats que desenvolupin actualment.

 

Publicació edite BOPT