seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Convocatòria i Bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'interinitat de neteja per a la brigada municipal

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimecres, 25 abril 2018

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de personal laboral temporal, denominació "neteja per a la brigada municipal"grup AP, per cobrir possibles vacants, substitucions, suplències per baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Roquetes.

Inici presentació instàncies : 9 de maig de 2018

Finalització presentació instàncies: 29 de maig de 2018 (inclòs)

Bases de la convocatòria

Model instància

Publicació BOPT núm. 82 de data 27-04-2018

Publicació DOGC núm. 7614 de data 08-05-2018

Resolució Alcaldia (LLista d'Admesos, Tribunal, Data proves)

Resultat final