Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes març de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 28 Març 2018

Ple Ordinari 27 03 18

Abans de començar el Ple Ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Roquetes, l'alcalde, Paco Gas, va voler lamentar la mort, el passat dissabte 24 de març, del Dr. Luis Felipe Alberca Silva, el pare Alberca, director de l'Observatori de l'Ebre (1985-2001). El Dr Alberca va néixer a l'agost de 1930. Va obtenir la llicenciatura en Física el 1958 i el doctorat el 1977 a la Universitat de Barcelona. Va començar a treballar a l'Observatori de l'Ebre el 1968 i va col·laborar fins a l'últim moment amb el servei de variacions magnètiques ràpides de la IAGA. Va ser director de l'Observatori de l'Ebre de 1985 a 2001. També va treballar per a la "Junta de Energia Nuclear" (1959-1960). Després de les paraules de l'alcalde es va fer un minut de silenci en record al pare Alberca. Fes clic per veure el vídeo. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.

Pel que fa a la sessió plenària, a l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior
- núm. 1/2018, de data 27 de gener de 2018
APROVAT PER UNANIMITAT

2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística presentada per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i subscrita pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, PSC i EiPR-E.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PSC, EiPR.
Vots d’abstenció: regidor no adscrit Joaquim Llopis, PxC.

3.Qualitat de Vida
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
APROVAT PER UNANIMITAT

3.2. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per al desenvolupament del programa serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:
A) Servei d’Atenció Diürna.
B) Programa de suport al manteniment de les activitats dels servei d’atenció diürna durant el període de vacances escolars d’estiu i de promoció a activitats que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos.
C) Serveis socioeducatius davant situacions de risc.
APROVAT PER UNANIMITAT

3.3. Aprovar, si procedeix, adhesió al manifest del 8 de març de 2018, Dia Internacional de la Dona.
APROVAT PER UNANIMITAT

4. Urbanisme
4.1. Aprovar, si procedeix, alienació per títol de compra venda a favor del Sr. Juan José Aspa Gombau, d’un tram de la parcel·la sense ús de superfície 461,44 m2, situada al polígon 49 parcel·les 62-26, partida Castell Nou o Creu Decantada, antiga via de ferrocarril Barcelona-València.
APROVAT PER UNANIMITAT

4.2. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial modificació puntual del PGOU referent a la modificació de la secció del carrer Lleida, passant de 8,00 metres a 6,00 metres, nucli urbà de la Raval de Cristo.
APROVAT PER UNANIMITAT

4.3. Aprovar, si procedeix, reconèixer la propietat privada situada al polígon 3 parcel·la 996, inclosa dins de la Forest núm. 21 "Cova Avellanes, Marturi i Campassos".
APROVAT PER UNANIMITAT

5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics del municipi de Roquetes, presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, PSC i EiPR.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PSC, EiPR.
Vots d’abstenció: regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots en contra: PxC.

6. Hisenda
6.1. Donar compte de l'informe d'intervenció i de la Resolució d'Alcaldia número 2018-0168 referent al Pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2019 a 2021.
6.2. Aprovació, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 4/2018 de modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari.
APROVAT PER UNANIMITAT

6.3. Aprovació, si procedeix, proposta de Reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 02-2018 Ajuntament.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit Joaquim Llopis, PxC.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

6.4. Aprovació, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 03-2018 Roquetes Comunicació.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit Joaquim Llopis, PxC.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

7. Control dels òrgans de govern
7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 6/2018, de data 20 de febrer de 2018
- núm. 7/2018, de data 27 de febrer de 2018
- núm. 8/2018, de data 6 de març de 2018
- núm. 9/2018, de data 13 de març de 2018
7.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 2/2018 ( del número 31/2018 al número 192/2018)
7.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 2/2018 ( del número 4/2018 al número 6/2018)

8. Mocions de control
9. Precs i preguntes