seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Pagament del lloguer a majors 65 anys i dones víctimes de violència masclista

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista

La Generalitat de Catalunya avançarà el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

Administració que promou la mesura: Generalitat de Catalunya

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/#bloc2

Ajuts al pagament del lloguer per al 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Més info: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/obre-convocatoria-ajuts-pagament-lloguer-2020

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

 

Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Programa de microcrèdits per pagar el lloguer d’habitatges de petits propietaris 

És una mesura que posa a l’abast de persones i famílies vulnerables un programa de microcrèdits per pagar el lloguer. Concretament, per als habitatges de petits propietaris.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/

Pròrroga dels contractes de lloguer

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual

És una pròrroga extraordinària per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma. S’estableix per un termini de 6 mesos, en què se seguiran aplicant els termes i les condicions pactades al contracte.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/

Disponibilitat dels plans de pensions

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Disponibilitat de reemborsament dels plans de pensions

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 podran sol·licitar el reemborsament dels seus plans de pensions.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/ 

Pagament de l’impost sobre successions

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ampliació del termini d’autoliquidació de l’impost sobre successions

El Govern de la Generalitat ha ampliat el termini en 2 mesos addicionals un cop finalitzi l’estat d’alarma per a l’autoliquidació de l’impost de successions per aquells casos en que el 14 de març no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés de l’impost en període voluntari.

Administració que promou la mesura: Generalitat de Catalunya 

Més informació

Consulta tota la informació

https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/ 

Ajornament de la hipoteca, préstec o crèdit

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajornament del pagament d'hipoteques, préstecs no hipotecaris i targetes de crèdit

És una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal, dels préstecs no hipotecaris i de les targetes de crèdit que poden demanar les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per causa de la COVID-19.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

Més informació

Aquesta mesura estableix el següent:

  • La suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca (amortització de capital i interessos), el préstec no hipotecari o el crèdit durant el termini de tres mesos, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar per part del govern espanyol si s’allarga l’estat d’alarma.
  • La no meritació d’interessos en el període extraordinari de suspensió del pagament.
  • La impossibilitat del cobrament d’interessos moratoris.
  • La impossibilitat d’aplicació de la clàusula de venciment anticipat del contracte.
  • La durada dels períodes de retorn dels contractes no s’allargarà, i les quantitats no pagades durant el període de moratòria es repartiran entre la resta de quotes pendents.


Una vegada presentada la sol·licitud de la moratòria amb la documentació requerida, l’entitat creditora ha de fer-la efectiva en un termini màxim de 15 dies.

Per consultes o reclamacions, es pot contactar amb Ofideute: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulta les preguntes més freqüents

Normativa

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/ 

Ingrés mínim vital

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajut per a garantir un ingrés mínim a les famílies vulnerables

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.

Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d'una família. L'ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Simulador de l'Ingrés Mínim Vital

Accés a la sol·licitud al web de la Seguretat Social. Obre en una nova finestra.

 

Més informació:

El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. Si es sol·licita abans del 15 de setembre, la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits. 

El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. 

A qui se li concedeixi l'ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuits.

Es pot sol·licitar més informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 de 8.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres.

Consulta les preguntes més freqüents de l'ajut

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital/ 

 

Fi de contractes temporals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajuts econòmics per la fi de contractes temporals

És un ajut extraordinari per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma. L'ajut es cobra una única vegada.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/

Atur per a afectats per ERTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Noves inscripcions a l’atur de persones afectades per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

 

Més info:  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/

Atur per a afectats per ERTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Noves inscripcions a l’atur de persones afectades per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

 

Més info:  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/