seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Pagament de l’impost sobre successions

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ampliació del termini d’autoliquidació de l’impost sobre successions

El Govern de la Generalitat ha ampliat el termini en 2 mesos addicionals un cop finalitzi l’estat d’alarma per a l’autoliquidació de l’impost de successions per aquells casos en que el 14 de març no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés de l’impost en període voluntari.

Administració que promou la mesura: Generalitat de Catalunya 

Més informació

Consulta tota la informació

https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/ 

Ajornament de la hipoteca, préstec o crèdit

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajornament del pagament d'hipoteques, préstecs no hipotecaris i targetes de crèdit

És una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal, dels préstecs no hipotecaris i de les targetes de crèdit que poden demanar les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per causa de la COVID-19.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

Més informació

Aquesta mesura estableix el següent:

  • La suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca (amortització de capital i interessos), el préstec no hipotecari o el crèdit durant el termini de tres mesos, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar per part del govern espanyol si s’allarga l’estat d’alarma.
  • La no meritació d’interessos en el període extraordinari de suspensió del pagament.
  • La impossibilitat del cobrament d’interessos moratoris.
  • La impossibilitat d’aplicació de la clàusula de venciment anticipat del contracte.
  • La durada dels períodes de retorn dels contractes no s’allargarà, i les quantitats no pagades durant el període de moratòria es repartiran entre la resta de quotes pendents.


Una vegada presentada la sol·licitud de la moratòria amb la documentació requerida, l’entitat creditora ha de fer-la efectiva en un termini màxim de 15 dies.

Per consultes o reclamacions, es pot contactar amb Ofideute: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulta les preguntes més freqüents

Normativa

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/ 

Ingrés mínim vital

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajut per a garantir un ingrés mínim a les famílies vulnerables

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.

Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d'una família. L'ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Simulador de l'Ingrés Mínim Vital

Accés a la sol·licitud al web de la Seguretat Social. Obre en una nova finestra.

 

Més informació:

El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. Si es sol·licita abans del 15 de setembre, la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits. 

El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. 

A qui se li concedeixi l'ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuits.

Es pot sol·licitar més informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 de 8.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres.

Consulta les preguntes més freqüents de l'ajut

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital/ 

 

Fi de contractes temporals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajuts econòmics per la fi de contractes temporals

És un ajut extraordinari per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma. L'ajut es cobra una única vegada.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/

Atur per a afectats per ERTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Noves inscripcions a l’atur de persones afectades per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

 

Més info:  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/

Atur per a afectats per ERTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Noves inscripcions a l’atur de persones afectades per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

 

Més info:  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/

Subsidi per a persones treballadores de la llar

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Subsidi per a persones treballadores de la llar que hagin perdut ingressos

És un ajut extraordinari per a persones treballadores de la llar que hagin perdut tots o part dels ingressos

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/

 

Descomptes en la factura de l'aigua

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajuts per a les famílies per a la factura de l’aigua

Durant l’estat d’alarma s’estableixen ajuts per al pagament de les factures de l’aigua.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya i Generalitat de Catalunya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-aigua/

Descomptes en la factura de la llum (ajut per a les famílies)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajuts per a les famílies per a la factura de la llum

Durant l’estat d’alarma s’estableixen ajuts per als pagaments de les factures de la llum.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

Informació relacionada

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/

Subvencions per atendre situacions d'urgència social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 11 Juny 2020

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, del dia 9 de juny, va aprovar inicialment les Bases per a la convocatòria de concessió de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social durant l'any 2020. 

Aquestes es sotmetran al tràmit d'informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de 30 dies hàbils.

Acord del Ple de l'Ajuntament de Roquetes

Ajuts per pobresa energètica

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 03 Juny 2020

Fins el: 31/07/2020

Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per pobresa energètica

Serveis a les Persones

més informació