seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Premi Participa a l'Escola - 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 27 Mai 2015

El passat 12 de maig al DOGC Núm. 6869 el Departament de Governació i Relacions Institucionals publica la convocatòria i les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2015, pel qual es vol reconèixer la tasca de les comunitats educatives a l'hora de cercar fórmules per animar els alumnes a fer seva l'escola premiant experiències i/o treballs que fomentin la participació a l'escola i la pràctica i l'aprenentatge dels valors democràtics.

  • Termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2015
  • Destinataris. Els destinataris del Premi Participa a l'Escola són els centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una experiència de participació o de foment dels valors democràtics a l'escola durant el curs acadèmic de la convocatòria.
  • El Premi té dues modalitats, una per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants i un altra per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.
  • El centre guanyador del Premi, en cadascuna de les modalitat, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupat i un import màxim de 5.500,00 euros.

Subvencions per al pagament del lloguer

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 18 Mai 2015

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA


RESOLUCIÓ TES/993/2015, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. Núm. 6873 - 18.5.2015

ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015-2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 13 Mai 2015

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals per a
l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015-2016.

Publicat al DOGC Núm. 6869 - 12.5.2015

Més informació:

 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades, curs escolar 2015-2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 13 Mai 2015

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per alumnes
que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades, curs escolar 2015-2016.

Publicat al DOGC Núm. 6869 - 12.5.2015

Més informació:

Ajuts individuals de desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria, curs escolar 2015-2016.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 13 Mai 2015

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ANUNCI sobre aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria, curs escolar 2015-2016.

Publicat al DOGC Núm. 6869 - 12.5.2015

Més informació:

 

Admissió de les al·legacions presentades a les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador a la comarca, curs escolar 2015/2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

2015-4434 Admissió de les al·legacions presentades a les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador a la comarca, curs escolar 2015/2016. Aprovació.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015/2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

2015-4433 Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca, curs escolar 2015/2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

2015-4432 Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament - AID - per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2015/2016.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament - AID - per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del Govern de l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE PRE/107/2015, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a
l'atorgament del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del Govern de l'any 2015,
creat i desenvolupat per alumnes de graus, màsters o postgraus, o de centres d'estudis superiors de
disseny i creació de videojocs o aplicacions multimèdia, i s'obre la convocatòria.

Publicat: DOGC Núm. 6863 - 4.5.2015

Més informació: www.gencat.cat/dogc

Subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 15 abril 2015

ORDRE GRI/72/2015, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6851 de 15/04/15

Més informació: www.gencat.cat/dogc