seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Ajuts en matèria d'ensenyament musical, 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 01 Juliol 2014

Publicat al BOPT Núm. 150 de 01/07/14 les bases que han de regir la concessió d'ajuts en matèria d'ensenyament musical, any 2014.

Subvencions a entitats per atendre famílies amb fills en situació de vulnerabilitat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 09 Juny 2014

Es finançaran ajudes econòmiques i serveis a les famílies en situació de vulnerabilitat i amb infants a càrrec perquè puguin cobrir necessitats bàsiques

El Departament de Benestar Social i Família destinarà aquest 2014 dos milions d'euros a una convocatòria extraordinària de subvencions adreçada a entitats socials per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment les que tenen infants a càrrec.

En concret, es finançaran ajudes econòmiques i la prestació de serveis al col·lectiu en qüestió amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments i altres productes per promoure la millora o preservació de la salut, així com les despeses de manteniment bàsic de la llar o altres de naturalesa similar.

Les entitats interessades tenen 20 dies naturals per presentar les seves sol·licituds a comptar de l'endemà de la publicació de l'Ordre al DOGC. Ho poden fer a través dels registres del Departament de Benestar Social i Família, preferentment, i també a través del portal web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat. Les actuacions subvencionables s'hauran de desenvolupar al llarg de l'actual any en curs.

OVT: Accedir al tràmit

Premi PROJECTE JOVE 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 26 Mai 2014

Publicat al BOPT 119 de 24/05/2014

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI PROJECTE JOVE 2014

Beques Connecta't

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 17 Març 2014

La convocatòria és oberta a tots els titulars del Carnet Jove des del 15 de març fins el 28 de maig

L'Agència Catalana de la Joventut del Departament de Benestar Social i Família obre dissabte el termini per sol·licitar les onze Beques Carnet Jove que tenen com a objectiu promoure l'accés de joves al món professional en el camp de la comunicació i l'enginyeria.

La convocatòria és oberta a tots els titulars del Carnet Jove des del 15 de març fins el 28 de maig. Les persones seleccionades obtindran una beca de 5.000 € i realitzaran una estada d'un any en empreses de referència. Les tasques que desenvolupin estaran tutoritzades per un responsable de l'empresa amb seguiment per part del Carnet Jove.

Els joves interessats poden presentar la seva sol·licitud fins al 28 de maig a través del web  www.carnetjove.cat.

Les beques convocades són:

 • Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic: publicació d'onze tires còmiques a la revista El Jueves i onze més al web de la mateixa publicació.

 • Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny: a l'estudi de disseny gràfic del Programa Connecta't del Carnet Jove.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres: periodista al diari El Punt Avui, amb la publicació d'un mínim d'onze peces periodístiques.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio: al departament musical de la cadena 40 Principales.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a la Fotografia: a la secció de fotografia del diari La Vanguardia, on publicarà un mínim de 20 fotografies.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a l'Enginyeria: tasques conjuntes amb el Departament de Gestió del Coneixement, dins de l'àrea de Gestió i Transferència del Coneixement d'Aqualogy Development Network (Grup AGBAR).

 • Beca Carnet Jove Connecta't al Grafisme: disseny gràfic dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a TV3.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a la Caracterització: caracterització, el maquillatge i la perruqueria dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a TV3.

 • Beca Carnet Jove Connecta't a l'Ambientació: escenografia i disseny d'interiors dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a TV3.

 • Beca Carnet Jove Connecta't al Muntatge Musical: muntatge musical dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a TV3.

 • Beca Carnet Jove Connecta't al Vestuari: vestuari i moda dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a TV3.

Victoria Zamora (becada el 2013) ha estat la creadora de la imatge gràfica del Programa Connecta't d'enguany.Victoria Zamora (becada el 2013) ha estat la creadora de la imatge gràfica del Programa Connecta't d'enguany.

Beques Carnet Jove del programa Connecta't 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Divendres, 14 Març 2014

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
RESOLUCIÓ BSF/550/2014, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6582 - 14.3.2014

Ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Divendres, 14 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/62/2014, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, i s'obre convocatòria per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2014.

DOGC Núm. 6582 - 14.3.2014

Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Divendres, 14 Març 2014
 • Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca
  Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca (12.3.2014)
 • Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca

  Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca

  A partir de dijous, 13 de març, ja es pot sol·licitar l'ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

  Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d'atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.           
  A banda d'aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els límits establerts per la convocatòria. Igualment, la unitat de convivència no podrà superar en 1,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l'habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació va dels 170 als 200 euros mensuals.

  <SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hi

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 12 Març 2014

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/526/2014, de 4 de març, de modificació de la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

DOGC Núm. 6580 - 12.3.2014

Convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 12 Març 2014

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

DOGC Núm. 6580 - 12.3.2014

Ajuts associats al contracte global d'explotació - Convocatòria 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 11 Març 2014

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.

DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014

Tramitació de l'ajut de pagament únic - Campanya 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE AAM/52/2014, de 24 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya 2014, i es convoquen els ajuts corresponents amb les seves bases.

DOGC Núm. 6578 - 10.3.2014