seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIÓ PAM 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 22 Octubre 2018

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

 La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018  ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1ª selecció) , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 169.731,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 35.469,13€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

Programa d'inversions

Obra. Pavimentació de la Zona del Passeig del Canal-Ramon Bosch

Pressupost elegible            157.955,15€

PLA COL

Import concedit                 134.261,87€

Aquesta obra s'iniciarà dins de l'any 2019.

Roquetes, octubre de 2018

 

 S'ha modificat el projecte i queda de la manera següent:

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

S'iniciarà  dins del 2019.

Roquetes, juliol de 2019

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL 25è TRADICIONÀRIUS A LES TERRES DE L'EBRE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Agost 2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.900,00 euros per a la realització de l'Hort de la Música - 25è Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre.

Amb el suport de

cultura h2

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Agost 2018

La unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per les actuacions a realitzar en el dispensari de la Raval de Cristo, per import de 2.701,80 euros. Aquestes actuacions consistiran en la substitució d'un aparell d'aire condicionat, l'adquisició d'un aparell desfibril·lador i de mobiliari, amb un pressupost d'execució de 6.376,70 euros.

Amb el suport de

DIPTA H col

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 03 Agost 2018

La unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per la recollida d'animals domèstics abandonats per import de 646,76 euros, per la recollida i el transport d'animals domèstics abandonats des del municipi fins a un dipòsit autoritzat, amb un pressupost d'execució de 1.000,00 euros.

Amb el suport de

DIPTA H col

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció en espècie per import de 6.000,00 euros, per a l'adqusició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o occità inclosos en el Sistema d'Adquisició Bibliotecària i que es destinaran a la Biblioteca Mercè Lleixà, integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Amb el suport de

cultura h2