seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvencions concedides a l'ajuntament

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (ANNEX 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 11 de juny de 2018, un ajut per import de 24.975,00 euros per al projecte "actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 10.739.25 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 14.235,75 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 27.609,87 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de densitat elevada de la massa forestal i l'estessada del sotabosc als cantó A2, A3 i A4, paratge de Cova Avellanes.

agricultura h3     FEADR amblema

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DESTINADA A INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, anualitat 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 4.422.51 euros.

La subvenció s'ha concedit per al projecte "reforma il·luminació exterior Casal Hort de Cruells", amb un pressupot d'execució de 6.317.87 euros.

Amb la col·laboració de:

DIPTA H col

Subvencio PUOSC 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 28 Desembre 2017

SUBVENCIONS PUOSC 2017

 

La Generalitat de Catalunya dins del Programa PUOSC per al periode 2016-2017 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 59.360,69€ corresponent a l'exercici de 2017.

L'Ajuntament destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat.

governacio h3

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al projecte "10è aniversari de la biblioteca Mercè Lleixà"

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 13 Desembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari, any 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 564,01 euros.

Aquesta subvenció es va sol·licitar per al projecte 10è aniversari de la biblioteca municipal Mercè Lleixà. Aquest contemplava, en l'apartat d'inversions, la millora de la il·luminació de les escales d'accés a la biblioteca i l'adquisició d'un nou canó de projeccions per a la sala polivalent, amb un pressupost d'execució de 3.992,06 euros.

 DIPTA_H_col.jpg

CONTRACTE DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 29 Novembre 2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import d'11.000,00 euros, per a la realització d'un contracte de treball en pràctiques, destinat a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El contracte, a jornada completa, té una durada de 6 mesos.

La persona contractada treballarà com a dinamitzadora infanto-juvenil al Centre Obert Xirinxina.

 

soc 2l

 logotip Iniciativaocupaciojuvenil

 

 

idbh

 MEYSS color