seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Concessió subvenció Diputació de Tarragona (PEXI)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 31 Octubre 2017

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes

PEXI DIPUTACIO

La Diputació de Tarragona dins del programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes per les obres següents:

- Programa d'obres per a millores de xarxes bàsiques municipals. Obra: Substitució de lluminàries Av. Diputació . Instal·ladors de reductors de flux . Pilans.

Termini de finalització de les obres serà de 2 mesos des de l'adjudicació.

Pressupost 37.917,66€ Subvenció 33.456,16€


- Programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica. Obra: Renovació equip informàtic .
Pressupost: 27.533,05€ Subvenció: 25.799,84€

Termini de finalització de l'adquisició de material i instal.lació - desembre de 2017.


Roquetes, octubre de 2017

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 26 Setembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a la gestió i el funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.168,10 euros.

Aquesta subvenció es destinarà a atendre despeses de gestió i funcionament del Pavelló Poliesportiu Muncipal, amb un pressupost previst de 38.492,55 euros.

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 26 Setembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 4.485,50 euros.

Aquesta subvenció es va sol·licitar per atendre les despeses del projecte "obres d'accessibilitat en planta baixa i adequació del bar del Casal Hort de Cruells", amb un pressupost total d'execució de 32.655,80 euros.

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 5, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 17 de juliol de 2017, un ajut per import de 29.965,35 euros per als treballs d'obertura d'una líniea de defensa contra incendis forestals i construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 12.885,10 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 17.080,25 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 34.121,92 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'obertura d'una franja de protecció contra incendis forestals a les pistes que hi ha al paratge de Cova Avellanes, dintre de la finca de titularitat municipal, i en el formigonat de tres trams de pista forestal a la zona de la Vall.

 

         

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 27 de juny de 2017, un ajut per import de 20.350,00 euros per al projecte actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 8.750,50 euros.

L'aporació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 11.599,50 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 22.496,93 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de la massa forestal i l'estessada del matoll al cantó A4, paratge de Cova Avellanes.