seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvencio PUOSC 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 28 Desembre 2017

SUBVENCIONS PUOSC 2017

 

La Generalitat de Catalunya dins del Programa PUOSC per al periode 2016-2017 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 59.360,69€ corresponent a l'exercici de 2017.

L'Ajuntament destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat.

governacio h3

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al projecte "10è aniversari de la biblioteca Mercè Lleixà"

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 13 Desembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari, any 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 564,01 euros.

Aquesta subvenció es va sol·licitar per al projecte 10è aniversari de la biblioteca municipal Mercè Lleixà. Aquest contemplava, en l'apartat d'inversions, la millora de la il·luminació de les escales d'accés a la biblioteca i l'adquisició d'un nou canó de projeccions per a la sala polivalent, amb un pressupost d'execució de 3.992,06 euros.

 DIPTA_H_col.jpg

CONTRACTE DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 29 Novembre 2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import d'11.000,00 euros, per a la realització d'un contracte de treball en pràctiques, destinat a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El contracte, a jornada completa, té una durada de 6 mesos.

La persona contractada treballarà com a dinamitzadora infanto-juvenil al Centre Obert Xirinxina.

 

soc 2l

 logotip Iniciativaocupaciojuvenil

 

 

idbh

 MEYSS color

SUBVENCIÓ PAM 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 17 Novembre 2017

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

  

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 245.208,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 95.570,62€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

 Diputació Tarragona PAM

Programa d'inversions un import de 149.637,38€

 - Pavimentació del tram de camí de Pandorga.

  Pressupost 51.828,86 amb una subvenció de 46.645,97

- Construcció del Rocòdrom

Pressupost 29.995,90 amb una subvenció de 26.996,31€

- Reforma de la Plaça Pare Cirera en Raval de Cristo

Pressupost 84.439,00 amb una subvenció de 75.995,10€

Mes informació del projecte i de l'obra  a juny 2018 

 Tots aquests obres s'iniciaran a partir de l'any 2018.

 En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

 

Roquetes, novembre de 2017

 

 

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 15 Novembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 3.749,40 euros.

Aquesta subvenció es destinarà a la substitució d'un aparell d'aire condicionat del dispensari de la Raval de Cristo i a l'adquisició de dos desfibril·ladors destinats a les instal·lacions esportives municipals i el pavelló cobert, amb un pressupost previst de 6.497,70 euros.