seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 22 Desembre 2016

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes 2016.

 

logosubvdiputacio

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2016. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori-SAM de la Diputació de Tarragona.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a program específic al PUOSC per al període 2013-2017.

Concessió d'una subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 07 Desembre 2016

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes, per a programes concrets i activitats de promoció turística 2016, una subvenció per import de 720,05 €.

L'Ajuntament de Roquetes ha destinat la subvenció a la creació i implementació d'una nova pagina web per a la difusió on line dels atractius naturals i culturals del nostre municipi. Aquesta web disposarà de diferents apartats: senderisme, BTT, cicloturisme, Nordic Walking, Via Verda i Astronomia.

 

Terres Ebre CAT col 2017logo dipu patronat turisme vertical

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE CINC PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 14 Novembre 2016

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import de 55.000,00 euros, per a la realització de 5 contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Les persones joves contractades treballaran en diferents àrees de l'Ajuntament. Dues d'elles en el Centre Obert Xirinxina, on realitzaran tasques d'atenció als usuaris i de suport a les activitats que desenvolupa el centre. Una altra treballarà a la Biblioteca Mercè Lleixà, on desenvoluparà tasques de digitalització i suport al servei de préstec. Les altres dues desenvoluparan el seu treball en les oficines municipals, on s'ocuparan, respectivament, de la digitalització del fons documental de l'Ajuntament i de suport a l'edició i tractament de projectes turístics del municipi.

 

soc 2l

 logotip Iniciativaocupaciojuvenil

 

 

idbh

 MEYSS color

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A INVERSIÓ, GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 31 Agost 2016

Convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2016.

En l'apartat d'inversió, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 5.194,59 euros per a la millora dels equipaments esportius municipals. Les actuacions incloses dintre d'aquesta convocatòria són la construcció d'una pista esportiva a la Torre d'en Gil, la millora de la gespa natural de l'estadi municipal i l'adqusició de material esportiu.

En l'apartat de gestió i funcionament, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.188,91 euros per a la gestió i funcionament del Pavelló municipal. 

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Desembre 2015

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes, per a programes concrets i activitats de promoció turística 2015, per un import de 274,33 €.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per a la creació i implementació mitjançant les noves tecnologies de les rutes autoguiades del municipi de Roquetes. Plataforma web-mòbils promoció turística. Serveis de treball de camp, recerca i documentació, implantació al Portal Web 2.0 de Natural Local, posada en marxa de l'aplicació i publicitat i altres accions de difusió per promocionar el municipi de Roquetes.

 

logote