Perfil del contractant - històric

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Urbanisme Creat el Dimecres, 09 Desembre 2009 Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2009

CONCURSOS I APROVACIONS DEL PROJECTE D'OBRES

       
Les licitacions a partir del mes de març de 2010, les podeu trobar al bànner de "El Perfil de Contractant" de la pàgina d'inici de l'Ajuntament de Roquetes.


Licitacio  del servei de manteniment i conservació de jardineria dels espais verds públics i arbrats del vial urbà del municipi de Roquetes.

Pressupost:  47.980,00€ IVA més IVA (anua)l
Anualitats  2010-2013
Data anunci publicat al BOP:  11 de desembre de 2009
Documentació a presentar:    La que es detalla al plec de clausules 

Plec de clausules
Finalitza el termini de presentació de licitacions el 4 de gener de 2010.
Lloc: Oficines de l'Ajuntament de Roquetes a l'Av. Diputació s/n des de les 9 a les 14 hores i de qualsevol altra manera que determini la LLei 30/1992.

Plenari adjudicacio provisional:  23 de febrer de 2010
Empresa adjudicatària: BIOMA FACILITIES SL
Preu d'adjudicació:  38.340€ més IVA

 APROVACIO PROJECTES FEIL 2010

Projectes aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en data 15 d'e gener de 2010

Publicats al BOP de 28 de gener de 2010

-      Xarxa de telecomunicacions i  fibra Òptica  des deL’Ajuntament 
        fins carrer Observatori.                           
        Pressupost: 223.201,99€

-      Reforma de l’enllumenat públic de  Roquetes

Sector 1 Raval Nova i Raval de la Mercè         
Pressupost: 349.635,29€

-      Reforma climatització antic edifici consistorial usos

      Socials i culturals PB + 1ª
Pressupost: 160.049,20 €

                                        

-       Construcció d’una Pista Esportiva Raval de Cristo             
Pressupost: 85.364,40€

Aprovació definitiva dels projectes 18 de gener de 2010

 

Memòria aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de  20 de gener de 2010

 

-     Programa  de manteniment i despesa en educació assumit per l’Ajuntament.                                      
Pres.       45.203,04€

S'acaba exposicio al públic dels projectes i memòria el 13 de febrer de 2010.

 • Licitació dels carrers de la Raval Nova
      Pressupost de contracta: 338.866,54 €(IVA no inclós)
      Anunci al BOPT: Núm 295    de 24.12.2009
      Anunci al DOGC: Núm. 5532 de 23.12.2009

      Anunci.
      Plec de clàusules.
      Finalitza el termini per presentar proposicions el   19 de gener de 2009 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   HISTÒRIC